เมนู System

เมนู System เมนูนี้ใช้สำหรับการเข้าไปตั้งค่า รูปแบบวันที่ เสียงปุ่มกด หรือเพิ่มลดระดับเสียง

แล้วยังตั้งค่าความละเอียดเวลาสแกนนิ้วมือได้อีก

 

เมนู Data Mng เมนูนี้ เป็นเมนูจัดการเกี่ยวกับการลบข้อมูลต่าง ๆ บนตัวเครื่องสแกน เช่น ลบเวลาการส

แกนเข้า-ออกลบรูปภาพที่ถ่ายบันทึกไว้ หรือลบข้อมูลทั้งหมดก็ได้


เมนู Update เมนูนี้ใช้สำหรับ Update Firmware รุ่นของเครื่องสแกน


เมนู Keyboard เมนูนี้ใช้สำหรับตั้งค่า Function Key ต่าง ๆ เกี่ยวโชว์สถานะการสแกน

ว่าสแกนครั้งให้เป็น เข้างาน สแกนครั้งต่อไปให้เป็นออกงาน เป้นต้น


เมนู Display เมนูนี้เป็นเมนูตั้งค่าสำหรับ ตั้งรูปแบบเวลาที่แสดงอยู่ที่จอเครื่องสแกนแล้วยังสามารถตั้งค่า

เกี่ยวกับการถ่ายรูปภาพเวลาสแกนว่าถ่ายแล้วให้บันทึกเลยหรือไม่สามารถเลือกตั้งค่าได้


เมนู Reset เมนูเกี่ยวกับการ คืนค่า ต่าง ๆ ที่ถูกตั้งไว้ที่ตัวเครื่องสแกนสามารถเลือก Reset

ในแต่ละหัวข้อได้หรือทำการ Reset ทั้งหมดก็ได้


เมนู Bell เป็นเมนูสำหรับการตั้งเวลากำนดเสียงกริ่งร้องเตือนที่ตัวเครื่องสแกนสามารถตั้งได้ถึง 15 ช่วงเวลา

 

 

เมนู Misc Set เมนูนี้ใช้สำหรับตั้งค่า การตั้งเวลาพักหน้าจอ หรือตั้งค่าเกี่ยวกับภาษาของเมนูเครื่องสแกน

แล้วตั้งค่าเกี่ยวกับ การโชว์รูลายนิ้วมือเวลาที่สแกนหรือตั้งค่าความสว่างของรูปภาพที่ได้ถ่ายไว้

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

ส่งข้อความถึงบริษัท