วิธ๊การตั้งค่าเสียงเตือนเวลาและวันที่

กดที่ปุ่ม Time Set  หน้านี้สามารถตั้งเวลาเสียงเตือนได้ว่าต้องการให้เสียงร้องเตือนเวลากี่โมง

และสามารถ ตั้งวันที่ และเวลาได้ หลังจากที่ตั้งแล้วกดปุ่ม OK แล้วจะมีเสียงตอบรับ

ว่า บันทึกสำเร็จ ค่าต่าง ๆ ที่ตั้งไว้ก็ถูกบันทึกเรียบร้อย

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

ส่งข้อความถึงบริษัท