วิธีการตั้งค่าต่าง ๆ บนเครื่องสแกน SO-200

กดที่ปุ่ม Time Set  หน้านี้สามารถตั้งเวลาเสียงเตือนได้ว่าต้องการให้เสียงร้องเตือนเวลากี่โมง

และสามารถ ตั้งวันที่ และเวลาได้ หลังจากที่ตั้งแล้วกดปุ่ม OK แล้วจะมีเสียงตอบรับ

ว่า บันทึกสำเร็จ ค่าต่าง ๆ ที่ตั้งไว้ก็ถูกบันทึกเรียบร้อย

กดที่ปุ่ม DalUser แล้วใส่หมายเลข ID ของผู้ใช้แล้วกดปุ่ม OK เพื่อ ตกลง

 

แล้วเครื่องจะมีเสียงตอบรับกลับมาว่า บันทึกสำเร็จ ลายนิ้วมือผู้ใช้

ก็ถูกลบออกจากเครื่องสแกน

กดที่ปุ่ม PW/Card ระบบจะถามว่าต้องบันทึกใหม่หรือไม่

(ถ้ามีลายนิ้วมือบันทึกไว้อยู่แล้วให้เลือก เลิก คือกดปุ่ม ESC

แล้วใส่หมายเลข ID แล้วกดปุ่ม OK แล้วตามด้วยใส่รหัสผ่านที่ต้องการ)

สำหรับผู้ใช้ที่ยังไม่มีลายนิ้วมือให้กดปุ่ม OK เพื่อบันทึกใหม่

 

แล้วใส่หมายเลขของ ผู้ใช้เข้าไป ได้ไม่เกิน  5 หลัก

 

ใส่รหัสผ่านให้กับผู้ใช้ได้ไม่เกิน 5 หลัก

 

แล้วทำการใส่รหัสผ่านเดิมอีกครั้งเพื่อทำการยืนยันรหัสผ่าน

 

จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึกรหัสผ่าน

 

ระบบจะถามว่าต้องการทำต่อหรือไม่ถ้าไม่ให้กดปุ่ม ESC ถ้าทำต่อให้กดปุ่ม OK

กดที่ปุ่ม Enrooll FP ที่หน้าเครื่องสแกน

ที่เครื่องจะถามว่าต้องการบันทึกใหม่หรือไม่ ให้กดที่ปุ่ม OK เพื่อตอบตกลง

 

แล้วใส่หมายเลขของ พนักงานเข้าไป ได้ไม่เกิน  5 หลัก

แล้วกดปุ่ม OK เพื่อตอบตกลง

 

จากนั้นให้ทำการวาง นิ้ว (แนะนำให้เก็บเป็นนิ้วชี้)

 

แล้ววางนิ้วอีก ครั้ง

 

วางนิ้วอีกเป็นครั้ง ที่ 3

 

จากนั้นเครื่องจะให้ ทำการบันทึก ให้กดปุ่ม OK

 

แล้วเครื่องจะถาม ว่าต้องการทำต่อหรือไม่ ถ้าต้องการเก็บลายนิ้วมือสำรองให้กดปุ่ม ESC

หรือถ้าต้องการเก็บลายนิ้วมือคนใหม่ให้ กดปุ่ม OK

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

ส่งข้อความถึงบริษัท