วิธีการใช้โปรแกรมของเครื่องสแกน Soyal

ไปที่เมนู User Card Edit

 

กดที่ปุ่ม Tool box แล้วเลือก Export to Text File

 

จากนั้นเลือกที่ต้องการจัดเก็บ Text File  ของรายชื่อพนักงาน

 

จากนั้นก็จะได้ Text File ของรายชื่อพนักงาน

คลิ๊กเลือก Start > All Programs > Soyal Software > 701 Client

 

ใส่ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านแล้วกดปุ่ม Login

 

เลือกที่เมนู Download Data

 

เลือกเครื่องที่ต้องการแล้วทำการตั้งเวลาเครื่องอ่านบัตรให้ตรงกับ

คอมพิวเตอร์โดยกดปุ่ม Clock เมื่อส่งข้อมูลแล้วให้กดปุ่ม Exit

 

เลือกที่เมนู Tools > Import / Export Format of Card

 

ไปเลือกที่ Item Space ติ๊กเลือกที่หัวข้อ Tab

แล้วในหัวข้อ In/Export Card Range ให้ใส่ข้อมูลบัตรที่เริ่มต้น

และบัตรที่สิ้นสุด แล้วกดปุ่ม OK

 

เสร็จแล้วไปที่เมนู User Card Edit

 

กดที่ปุ่ม Tool Box แล้วเลือกที่หัวข้อ  Read / write to 701 H เพื่อดึงข้อมูลบัตรจากเครื่องสแกน

 

เลือกเครื่องสแกน > เลือก 721/727 H V3(V5.5) Under PC > Read >

แล้วใส่บัตรเริ่มต้นที่ต้องการดึงข้อมูล และ สิ้นสุดของการดึงข้อมูล แล้วกดปุ่ม Start

 

กดที่เมนู Start  >  All Programs  >  Soyal Software  >  701 Server

 

เมื่อเปิด 701 Server ขึ้นมาแถบเมนูด้านล่างขวามือจะมี Icon รูป S แสดงขึ้นมา

 

คลิกขวาที่ Icon แล้วกด Run

 

จากนั้นให้ใส่ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ในช่องของ Login Name และช่อง Password

(หมายเหตุ : เดิม Login name :  supervisor         Password : supervisor)

เสร็จแล้วกดปุ่ม Login

 

ก็จะเข้ามาสู่หน้าเมนูหลักของ 701 Server

 

ให้เลือกที่เมนู Com ( RS 232 / Modem Port )

 

เลือกชนิดการเชื่อมต่อ ในที่นี้ให้เลือกการเชื่อมต่อเป็น TCP/IP  แล้ว Set ค่าตามรูป แล้วกด Yes

 

ไปที่เมนู Lan

 

เลือกประเภทเครื่องที่ต้องการใช้งาน แล้วใส่ IP Addess เข้าไป ส่วน Portจะเป็น (1621)

จากนั้นกด Yes

 

จากไปที่เมนู  Line เพื่อดูว่าเชื่อมต่อสำเร็จหรือไป ถ้าเป้นสัญลักษณ์ Y แสดงว่าเชื่อมต่อสำเร็จ

หากเชื่อมต่อไม่สำเร็จให้ตรวจเช็คค่าต่าง ๆ ที่ Set ไว้

 

เลือกที่เมนู 701 Server

กดที่ปุ่ม Run

 

กดที่ปุ่ม Run

 

 

กดปุ่ม Next

 

กดปุ่ม Next

 

กดที่ปุ่ม Next

 

กดปุ่ม Next

 

จากนั้นกดปุ่ม Finish เพื่อเสร้จสิ้นการติดตั้ง

ใส่แผ่นซีดี ซอร์ฟแวร์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์จากนั้นเครื่องจะทำการเปิดขึ้นมาเองอัตโนมัติ

เลือกเมนูเป็นภาษา  อังกฤษ (English)

จากนั้นหน้าจะแสดงเมนูให้เลือก ขั้นตอนในการติดตั้ง Software 701 Client

 

กดปุ่ม Run

กดปุ่ม Run

กดปุ่ม Next

 

กดปุ่ม Next

 

กดปุ่ม Next

 

กดปุ่ม Next

 

จากนั้นกดปุ่ม Finish

กระบวนการติดตั้งเสร็จสิ้น

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

ส่งข้อความถึงบริษัท