วิธีการตั้งค่าต่าง ๆ ของ เครื่องสแกน BS-100 (จอสี)

กดที่ปุ่ม M/OK ค้างเพื่อทำการเข้าเมนู เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกด OK


เลือกเมนู อื่น ๆ แล้วกด OK


หน้าต่างนี้สามารถตั้งค่าพักเครื่องหรือว่าตั้งค่าการตรวจสอบของลายนิ้วมือ

ในที่นี้ให้ไปที่เมนู ภาษา แล้วเลือกเปลี่ยน จากนั้นให้กดปุ่ม ตกลง


จากนั้นจะมีข้อความแสดงขึ้นมาว่าบันทึกการแก้ไขเรียบร้อย ให้กด ตกลง

 

กดที่ปุ่ม M/OK ค้างเพื่อทำการเข้าเมนู เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่่ม OK


เลือกที่เมนู คืนค่า แล้วกดปุ่ม OK


หน้าต่างนี้สามารถ เลือกได้ว่าต้องการยกเลิก ค่าอะไรบ้าง

หรือว่าต้องการยกเลิกทั้งหมดก็ได้แล้วกดปุ่ม OK


จากนั้นจะมีข้อความแสดงขึ้นมาว่า ยืนยันการตั้งค่า ให้ตอบ ตกลง เพื่อต้องการยกเลิกการตั้งค่า

กดปุ่ม M/OK ค้างเพื่อทำการเข้าเมนู เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม OK


เลือกที่เมนูแสดงผล แล้วกดปุ่ม OK


หน้าต่างนี้สามารถ ตั้งค่าแสดงรูปภาพได้ว่าเวลาสแกนนิ้วมือแล้วจะให้มีลายนิ้วมือแสดงด้วยหรือไม่

ให้ทำการเลือกรูปแบบของนาฬิกาแล้วเลือกตกลง


แล้วจะมีข้อความแสดงว่าตั้งค่าเรียบร้อย แล้วกดปุ่ม OK

กดที่ปุ่ม  M/OK ค้างไว้เพื่อทำการเข้าเมนู เลือกไปที่ ระบบ แล้วกดปุ่ม OK


เลือกเมนู ระบบ กดปุ่ม OK


หัวข้อตรวจสอบ ตั้งค่า เทียบความละเอียดของลายนิ้วมือเวลาสแกน

หัวข้อรูปแบบวันที่ ให้เลือกว่าต้องการใส่รูปแบบไหน

หัวข้อสียงกด ว่าถ้าเปิดก็ัจะมีึเสียงเวลาที่กดปุ่ม ที่เคร่องสแกน

หัวข้อ เสียง ถ้าไม่ให้มีเสียงตอบรับเวลาสแกนลายนิ้วมือก็เลือก

ปิด หรือต้องการเบาเสียงหรือเพิ่อเลือกได้จากหัวข้อนี้

จากนั้นกดปุ่ม ตกลง เพื่อทำการบันทึก

 

แล้วกดปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึก

กดที่ปุ่ม M/OK ค้างไว้เพื่อทำการเข้า้เมนู เลือกเมนู วัน/เวลา แล้วกดปุ่ม OK


หน้าต่างนี้สามารถตั้งค่า เวลา และวันที่ ของตัวเครื่องสแกน

ส่วนหัวข้อพักหน้าจอ หากต้องการใช้ Function พักหน้าจอให้เปลี่ยนจาก ปิด เป็น เปิด

เพื่อต้องการเปิดใช้ Function นี้ แล้วใส่เวลาพักหน้าจอว่าต้องการตั้งเท่าไรเสร็จแล้วเลื่อนไปที่ปุ่ม 

ตกลง เพื่อทำการบันทึกการตั้งค่า

 

กดที่ปุ่ม M/OK ค้างไว้เพื่อเข้าเมนู เลือกที่่เมนู USB แล้วกดปุ่ม OK


จากนั้นเลือก ดึึงข้อมูลหรือส่งข้อมูล  แล้วกดปุ่ม OK


หน้าต่างนี้สามารถเลือกได้เลยว่าต้องการ ดึงหรือส่งข้อมูลอะไรบ้าง เลือกแล้วกดปุ่ม OK


จากนั้นข้อความจะสแดงขึ้นมาว่า ดึงหรือ ส่งข้อมูลสำเร็จ ให้ตอบตกลง

กดที่ปุ่ม M/OK ค้างไว้เพื่อทำการเข้าเมนู เลือกไปที่เมนูหัวข้อ เครื่อง แล้วกดปุ่ม OK


เข้ามาหน้าต่างแรกคือข้อมูลหน่วยความจำของตัวเครื่องสแกนหน้าต่างนี้จะแสดงจำนวน

ข้อมูลที่ใช้ไปแล้วจำนวนเท่าไร แล้วยังเหลือพื้นว่างอีกเท่าไร ของการบันทึกลายนิ้วมือผู้ใช้


หน้าต่าง เครื่อง บอกสเปคของตัวเครื่องว่าเครื่องรหัสอะไร รุ่นอะไร Firmware รุ่นไหน

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

ส่งข้อความถึงบริษัท