สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เลือกใช้บริการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อควบคุมประตูและบันทึกเวลาพนักงาน โดยได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า ZKTECO รุ่น MP-4300 จำนวน 1 เครื่อง

NIDA.jpg

บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท วัน ฮันเดรด วัน จำกัด ได้เลือกใช้บริการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เพื่อบันทึกเวลาพนักงาน โดยได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า ZKTECO รุ่น  U260-C

Synature.jpg

บริษัท สปีด คอมเมอร์เชียล จำกัด

บริษัท สปีด คอมเมอร์เชียล จำกัด ได้ใช้บริการจากทางเราบริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด โดยทำการติดตั้งระบบ Access Control ด้วยบัตร รุ่น Is-403 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อทำการควบคุมการเปิด-ปิดประตูของพนักงานของบริษัท

_Speed_Commercial.jpg

บริษัท วัน ฮันเดรด วัน จำกัด

บริษัท วัน ฮันเดรด วัน จำกัด ได้เลือกใช้บริการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เพื่อบันทึกเวลาพนักงาน โดยได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า ZKTECO รุ่น  U260-C

U260-C.jpg

บริษัท พอยท์ ไอที คอนซัลทิ่ง จำกัด

บริษัท พอยท์ ไอที คอนซัลทิ่ง จำกัด ได้ไว้วางใจให้ทางบริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด ทำการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่น Warp3GV  จำนวน 1 เครื่อง สำหรับควบคุมการเปิด-ปิด ประตู และลงเวลาการทำงานของพนักงาน 

_Point_IT.jpg

บริษัท นาจ นิวเจน จำกัด

บริษัท นาจ นิวเจน จำกัด ได้เลือกใช้บริการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เพื่อบันทึกเวลาพนักงาน โดยได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า ZKTECO รุ่น  U260-C

U260-C.jpg

บริษัท สยามพริ้นท์ติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด

บริษัท สยามพริ้นท์ติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด ได้เลือกใช้บริการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อควบคุมประตูและบันทึกเวลาพนักงาน โดยได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า  MAGIC รุ่น MP-4300

MP4300.jpg

สวิส ชิพ ฟาร์ม รีสอร์ท

สวิส ชิพ ฟาร์ม  รีสอร์ท  จังหวัดชลบุรี  ได้ใช้บริการจากทางเราบริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด โดยทำการติดตั้งระบบ Access Control ด้วยบัตร รุ่น Is-403 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อทำการควบคุมการเปิด-ปิดประตูของพนักงานของบริษัท

Swiss_Sheep_Farm.jpg

บริษัท โอเพ่นซิส อินฟอเมชั่น โซลูชั่น จำกัด

บริษัท โอเพ่นซิส อินฟอเมชั่น โซลูชั่น จำกัด  ได้เลือกใช้บริการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อควบคุมประตูและบันทึกเวลาพนักงาน โดยได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า MAGIC รุ่น MP-4300

MP4300.jpg

บริษัท แพนนินิ เฮ้าส์ จำกัด

บริษัท แพนนินิ เฮ้าส์ จำกัด ได้เลือกใช้บริการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อบันทึกเวลาพนักงาน โดยได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า ZKTECO รุ่น U260-C

U260-C.jpg

บริษัท เดอร์มาไลน์ จำกัด

บริษัท เดอร์มาไลน์ จำกัด สั่งซื้อในนามบริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด  ได้เลือกใช้บริการจาก บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด ทำการติดตั้งระบบ Access Control เครื่องทาบบัตร (RFID) เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู ( Door Lock) รุ่น Soyal AR-727HV3

_Sparsha.jpg

Great & More Co., Ltd.

บริษัท เกรทแอนด์มอร์ จำกัด ได้เลือกใช้บริการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เพื่อบันทึกเวลาพนักงาน โดยได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า ZKTECO รุ่น  U260-C

Allergan ( Thailand ) Limited

Allergan ( Thailand ) Limited ได้เลือกใช้บริการของบริษัท ไอซีที สมาร์ท ด้วยการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ( Finger Scan ) ระบบ Access Control & Time Attendance เพื่อควบคุมการเปิด-ปิดประตูและบันทึกเวลาเข้า-ออกของพนักงาน รุ่น Warp 3GV จำนวน3เครื่อง

Allergan.jpg

บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จำกัด

ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Finger Scan) รุ่น E-21 ระบบTime Attendance(บันทึกเวลา) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อบันทึกเวลาเข้าออกของพนักงาน ที่ซอยเพชรเกษม 85

Covenant.jpg

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด (มหาชน)

ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เก็บลายนิ้วมือ รุ่น ZK-4500 เป็นอุปกรณ์เก็บลายนิ้วมือผ่านสาย USB ไว้ใช้สำหรับกิจกรรมพิเศษให้กับลูกค้า โดยให้ทำการสแกนลายนิ้วมือออกมาแล้วสลักลงไปในแหวนคู่รัก

Jubilee.jpg

บริษัท เอเชีย มีเดีย สตูดิโอ จำกัด

ได้เลือกใช้บริการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Finger Scan)  ตระกูล ZK-Teco รุ่น U-260C   ระบบ Time Attendance  จำนวน 1 เครื่อง สำหรับลงเวลาการทำงานของพนักงาน

Asiamedia.jpg

บริษัท ฟิฟ ดีไซน์ จำกัด

 บริษัท ฟิฟ ดีไซน์ จำกัด ได้เลือกใช้บริการ บริษัท ไอซีที สมาร์ท จำกัด โดยทำการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ( Finger Scan ) ระบบ Access Control  รุ่น MP 4300 จำนวน 1 เครื่องเพื่อไว้ใช้ในการควบคุมการเปิด-ปิดประตูของพนักงาน  

( บริษัท ฟิฟ ดีไซน์ จำกัด เป็นบริษัททำเกี่ยวกับการออกแบบเสื้อผ้า )

MP4300.jpg

บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด

บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด ได้ใช้บริการของ บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด ด้วยการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Finger Scan) รุ่น E-21 จำนวน 6 เครื่อง เพื่อทำการลงเวลาการทำงานของพนักงานที่สำนักงานใหญ่ บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด อาคาร เลครัชดา ออฟฟิตคอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 12A
บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด เป็นเครือ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ทำธุรกิจเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ ขายบ้าน คอนโด

Ananda.jpg

บริษัท วี โน ฮาว จำกัด

บริษัท วี โน ฮาว จำกัด ได้ทำการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ( Finger Scan ) และ บัตร ( RFID Scan ) เพิ่มอีก 1 จุด ณ อาคาร บุญมิตร ชั้น 6 โดยติดตั้งเครื่องยี่ห้อ Ict รุ่น Enigma จำนวน 1 เครื่อง 

Vnohow.jpg

บริษัท วาริกซ์สปอร์ต จำกัด

บริษัท วาริกซ์สปอร์ต จำกัด ได้เลือกใช้บริการของ บริษัท ไอซีที สมาร์ท ด้วยการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ( Finger Scan ) รุ่น E-21 จำนวน 1 เครื่องเพื่อบันทึกเวลาเข้า-ออกของพนักงานของบริษัท ซึ่งบริษัท วาริกซ์สปอร์ต จำกัด ได้ตั้งอยู่ที่ ถนน เพชรเกษม ซอย 95

(บริษัท วาริกซ์สปอร์ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ผู้ผลิตชุดแข่งขันของ สวาทแคท)

_Warrix.jpg

บริษัท ยู เซ ซิสเท็มส์ จำกัด

บริษัท ยู เซ ซิสเท็มส์ จำกัด ได้ใช้บริการของ บริษัท ไอซีที สมาร์ท ด้วยการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ( Finger Scan ) รุ่น Warp 3GV จำนวน 1 เครื่อง เข้ากับประตูกระจกเปลือยล่าง เพื่อควบคุมการเข้า-ออกของพนักงานของบริษัท ที่ อาคาร เพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 7

Warp3GV.jpg

บริษัท GLOVIA

บริษัท GLOVIA ได้เลือกใช้บริการของบริษัท ไอซีที สมาร์ท ด้วยการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ( Finger Scan ) ระบบ Access Control & Time Attendance เพื่อควบคุมการเปิด-ปิดประตูและบันทึกเวลาเข้า-ออกของพนักงาน รุ่น MP-4300 จำนวน 1 เครื่อง

MP4300.jpg

บริษัท โกลเด้นฟู้ดส์ สยาม จำกัด

บริษัท โกลเด้นฟู้ดส์ สยาม จำกัด ( สาขา องครักษ์ จ.นครนายก ) ได้ใช้บริการจากทางเราบริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด โดยทำการติดตั้งระบบ Access Control ด้วยบัตร รุ่น Is-403 จำนวน 2 เครื่อง เพื่อทำการควบคุมการเปิด-ปิดประตูของพนักงานของบริษัท

บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด เป็นบริษัท ผลิตและจำหน่ายส่งออก เนื้อไก่ โดยมีทั้งหมด 11 สาขา                                         

Golden_foods.jpg

บริษัท สยาม ซานิทารีแวร์ อินดัสทรี จำกัด

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด ขอขอบคุณที่ บริษัท สยาม ซานิทารีแวร์ อินดัสทรี จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจในสินค้าและบริการของบริษัทฯ ด้วยการเลือกใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่น MP-4300 ในการควบคุมการผ่านเข้าออกประตู จำนวน 1 เครื่อง

SCG.jpg

บริษัท สยาม ซานิทารีแวร์ อินดัสทรี จำกัด ตั้งอยู่ ณ 33/4 หมู่2 ถนน สุวรรณศร ต. โค้กแย้ อ.หนองแค จ. สระบุรี เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้่า อุปกรณ์ สุขภัณฑ์ ก็อกน้ำและอุปกรณ์ต่างๆภายในห้องน้ำ

บริษัท วินซัม กรีน จำกัด

 บริษัท วินซัม กรีน จำกัด ได้เลือกใช้บริการจากบริษัท ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบควบคุมการเข้าออกประตู Access Control และลงบันทึกเวลา Time Attendance การทำงานของพนักงาน รุ่น IS-403 จำนวน 1 เครื่อง

Winsome.jpg

บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด

 บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด(CCTV) ที่ไซค์งาน 10 ไซค์ รวมทั้งหมดจำนวน 30 ตัว

TPI.jpg

บริษัท เดอะธนา อะไลน์ รีสอร์ท จำกัด

 บริษัท เดอะธนา อะไลน์ รีสอร์ท จำกัด ตั้งอยู่บนเกาะเต่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี ได้ให้ความไว้วางใจ เลือกให้บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด เป็นผู้ติดตั้งระบบ กล้องวงจรปิด จำนวน 16 ตัว ณ รีสอร์ท ซึ่งตั้งอยู่บนเชิงเขา บนเกาะช้างซึ่งได้ชื่อว่าเป็นจุดชมปะการังที่มีความสวยงามอันดับต้นๆ ของโลก นอกจากนี้ ยังได้ว่าจ้างให้ทางบริษัทฯ เป็นที่ปรึกษาและวางระบบ IT ทั้งหมดของรีสอร์ท อีกด้วย

_Tarna_Align.jpg

บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จำกัด

  บริษัท โปรเฟสชั่นนัล จำกัด (ในเครือ Loxley Public Company Limited and IBM Thailand Company Limited) ได้เลือกใช้บริการจากบริษัท ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องทาบบัตร(Proximity card) ยี่ห้อ ICT รุ่น IS-403 จำนวน 4 เครื่อง เพื่อลงเวลาการทำงานของพนักงาน(Time Attendance) และอีก 15 เครือง เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู (Access Control) ณ ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่ ใกล้ท่าเรือคลองเตย

Professional.jpg

บริษัท ทรัพย์สถาพร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

  บริษัท ทรัพย์สถาพร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก บริษัท ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ(Finger Scan)รุ่น E-21 จำนวน 1 เครื่องเพื่อลงเวลาการทำงาน(Time Attendance)ของพนักงาน

U260-C.jpg

บริษัท บางนาเอ็นจิเนียริ่ง 2012 จำกัด

 บริษัท บางนาเอ็นจิเนียริ่ง 2012 จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก บริษัท ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ(Finger Scan)รุ่น E-21 จำนวน 1 เครื่องเพื่อลงเวลาการทำงาน(Time Attendance)ของพนักงาน

U260-C.jpg

สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด

  สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด  ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ  TimeAttendace เพื่อควบคุมการลงเวลาเข้าออกพนักงาน ด้วยลายนิ้วมือ โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ ICT  รุ่น WS-700 จำนวน 4  เครื่อง ติดตั้งที่สำนักงานใหญ่ 1 เครื่อง และที่สาขา 3 สาขา สาขาละ 1 เครื่อง

Thasae.jpg

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหาร ลาดกระบัง สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องแสกนลายนิ้วมือ เพื่อควบคุมการเข้าออกประตูของภาควิชา  ยี่ห้อ Enigma    จำนวน 1  ตัว

_Technology-Ladkrabang.jpg

บริษัท บางกอกพัฒนามอเตอร์ จำกัด

บริษัท บางกอกพัฒนามอเตอร์ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด เข้าทำการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ(Finger Scan)แบบลงเวลารุ่น  Warp3GV เพื่อลงเวลาการทำงาน(Time Attendance)ของพนักงาน จำนวน 2 เครื่อง และเลือกติดตั้งระบบ Access Control เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู จำนวน 1 เครื่อง 

BKF.jpg

บริษัท แคทเทอร์พิลลาร์ ลิสซิ่ง(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท แคทเทอร์พิลลาร์ ลิสซิ่ง(ประเทศไทย) จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ Access Control เลือกใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Fingerscan)เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู ยี่ห้อ  Warp3GV จำนวน 2 เครื่อง

Cat_Financial.jpg

บริษัท พรีเมียม 360 จำกัด

บริษัท พรีเมียม 360 จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด เข้าทำการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ(Finger Scan) รุ่น  MP-4300 เพื่อควบคุมการเข้า-ออกประตู(Access Control) ของพนักงาน จำนวน 2 เครื่อง

Premium360.jpg

บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า (ประเทศไทย) จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด ทำการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ(Finger Scan) รุ่น  Warp3GV เพื่อควบคุมการปิด-เปิดประตู(Access Control) จำนวน 1 เครื่อง

TRB_Chemedica.jpg

Page 4 of 17

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

ส่งข้อความถึงบริษัท