บริษัท มิลฟอร์ด พาราไดซ์ จำกัด

บริษัท มิลฟอร์ด พาราไดซ์ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ  Access Control  เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู (Door Lock) ด้วยบัตร ( RFID) โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ ICT รุ่น  IS-403 จำนวน 1 ตัว

บริษัท ซังกิวแหลมฉบัง (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ซังกิวแหลมฉบัง (ประเทศไทย) จำกัด(สาขาบ่อวิน) ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ Time Attendance   เพื่อควบคุม การลงบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน  โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ ICT รุ่น BS-100 จำนวน 2 ตั ว

 

บรษทแซงกวแหลมฉบง1

 

บริษัท วีวรรณ ยูเท็นซิล จำกัด

บริษัท วีวรรณ ยูเท็นซิล จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ  Time Attendance  เพื่อควบคุม การลงบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน  โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ ICT รุ่น BS -100 จำนวน 1 ตัว

บริษัท อินเตอร์เทสฟู้ดส์ จำกัด

บริษัท อินเตอร์เทสฟู้ดส์ จำกัด  ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ  Time Attendance  เพื่อควบคุมการลงบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ ICT รุ่น BS-100 จำนวน 2 ตัว 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ  Access Control  เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู (Door Lock) ด้วยบัตร ( RFID) โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ ICT รุ่น is403 1ตัว

บริษัท เอสบีที เวิลด์วายด์ โปรดักส์ จำกัด

บริษัท เอสบีที เวิลด์วายด์ โปรดักส์ จำกัด  ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ  Time Attendance  เพื่อลงบันทึก เวลาการสแกนของพนักงาน โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ ICT รุ่น   BS100 1 ตัว

บริษัท แก็ส แอนด์ เกียร์ โปรดักส์ จำกัด

บริษัท แก็ส แอนด์ เกียร์ โปรดักส์ จำกัด  ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ  Access Control  เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู (Door Lock)  โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ  Warp3Gv 1 ตัว

บริษัท รอคซานา จำกัด

บริษัท รอคซานา จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ  Access Control  เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู (Door Lock) ด้วยบัตร ( RFID) โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ  soyal 721 (1 ตัว)

บริษัท บี.อี.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

บริษัท บี.อี.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ  Time Attendance  เพื่อลงบันทึก เวลาการสแกนของพนักงาน โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ ICT รุ่น BS-100 1 ตัว 

บริษัท แอลเลอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท แอลเลอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ  Access Control  เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู (Door Lock)  โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ  warp3gv 3ตัว

บริษัท เคพีเอส เทค จำกัด

บริษัท เคพีเอส เทค จำกัด  ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ Time Attendance  เพื่อลงบันทึกเวลาการสแกนของพนักงาน โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ ICT รุ่น  BS100 1 ตัว

บรษทเคพเอสเทค

                                                                                                          

บริษัท อินดัสเตรียล โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท อินดัสเตรียล โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  ด้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ  Time Attendance
เพื่อลงบันทึกเวลาการสแกนของพนักงาน โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ ICT รุ่น  BS100 1 ตัว

บริษัท วรานันต์ กาเมนท์ จำกัด

บริษัท วรานันต์ กาเมนท์ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ  Time Attendance  เพื่อลงบันทึกเวลาเข้าออกของพนักงาน โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ ICT รุ่น  BS-100 1 ตัว

บริษัท แฮมป์ตัน แอนด์ ไฟร์โปรเทคชั่น จำกัด

บริษัท แฮมป์ตัน แอนด์ ไฟร์โปรเทคชั่น จำกัด   ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ  Time Attendance  โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ ICT รุ่น  BS-100 1 ตัว

บริษัท โนโว เทคนิก้า คาสติ้ง จำกัด

บริษัท โนโว เทคนิก้า คาสติ้ง จำกัด  ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ  Access Control  เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู (Door Lock) โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ  Warp3GV 1 ตัว

บริษัท ไทยโพลีเซ็ท จำกัด

บริษัท ไทยโพลีเซ็ท จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ  Access Control เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู (Door Lock) ด้วยบัตร ( RFID) โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ ICT รุ่น IS-403 1 ตัว

 

บริษัท โรงแรมนภาลัย จำกัด

บริษัท โรงแรมนภาลัย จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ  Time Attendance  เพื่อโดยลงเวลาการเข้า-ออกของพนักงาน โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ ICT รุ่น BS100 1 ตัว

 

 

บริษัท เจนมี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท เจนมี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ  Access Control  เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู (Door Lock)  โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ ICT รุ่น WF7  1ตัว

  

โรงเรียนอิกเราะสามัญศึกษา

โรงเรียนอิกเราะสามัญศึกษา ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบTime Attendance เพื่อทำการลงเวลาเข้า-ออกของพนักงาน โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ ICT รุ่น BS-100 1 ตัว

 

บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ  Access Control  เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู (Door Lock) ด้วยบัตร ( RFID) โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ ICT รุ่น is-403 1 ตัว

 

บริษัท เดอะ ซิกเซนส์ กรุ๊ป จำกัด

บริษัท เดอะ ซิกเซนส์ กรุ๊ป จำกัด  ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ TimeAttendance  เพื่อทำการลงเวลาการเข้า-ออกของพนักงาน โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ ICT รุ่น BS-100  1 ตัว

 

บริษัท ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ Time Attendance  เพื่อทำการลงเวลาเข้า-ออกของพนักงาน โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ ICT รุ่น BS-100  1 ตัว

บริษัท บางปู อินเตอร์โมดัล ซีสเต็มส์ จำกัด

บริษัท บางปู อินเตอร์โมดัล ซีสเต็มส์ จำกัด  ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ Time Attendance  เพื่อทำการบันเวลาการสแกนของพนักงาน โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ Warp3Gv 2 ตัว

บริษัท ทีโอเอ ชูโกกุ เพ้นท์ จำกัด

บริษัท ทีโอเอ ชูโกกุ เพ้นท์ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Fingerscan) รุ่น Warp3gv เพื่อควบคุมการเปิดปิประตูของพนักงานจำนวน  1 ตัว  Access Control ที่ตึกเสริมมิตร

ติดกล้องวงจรปิด 3 ตัว ยี่ห้อ AV TECH ที่ตึก เสริมมิตร ติดเครื่องอ่านการ์ด  Warp 3Vจำนวน 1 ตัว ลงเวลาอย่างเดียว (Time Attendance) ที่โรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ

บริษัท เมืองทอง ฟุตแวร์ จำกัด

บริษัท เมืองทอง ฟุตแวร์ จำกัด ติดตั้งเครื่องลงบันทึกเวลาการทำงาน Time Attendance ของพนักงาน ด้วยลายนิ้วมือ Fingerprint รุ่น Warp3gv จำนวน 1 เครื่อง 

จุงหวา เทเลคอม คอมพานี ลิมิเต็ด

จุงหวา เทเลคอม คอมพานี ลิมิเต็ด  ติดตั้ง ระบบ Access Control ด้วยเครื่องอ่านการ์ด Card  รุ่น Soyal AR-721HV3 จำนวน 1 เครื่อง

 

บริษัท ไอทีโอเอ ออโต้ เซลล์ จำกัด

บริษัท ไอทีโอเอ ออโต้ เซลล์ จำกัด ติดตั้งระบบ Time Attendance เพื่อบันทึกเวลาการทำงานของพนักงานด้วยการ์ด Card   รุ่น Warp3v จำนวน 1 เครื่อง

 

AIC INC.Bangkok Liaison Office

AIC INC.Bangkok Liaison Office ติดตั้งระบบ Access Control เพื่อควบคุมการเปิด-ปิดประตู (Door Lock) ด้วยเครื่องอ่านการ์ด Card รุ่น Soyal ar-727HV 3 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท เวิล์ดคูเรียร์ เอเซีย (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท เวิล์ดคูเรียร์ เอเซีย (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เลือกใช้บริการติดตั้งจาก ไอซีที่สมาร์ท ติดตั้ง Access Control ระบบควบคุมการเข้าออกประตูด้วยการ์ด (RFID) ยี่ห้อ Soyal รุ่น AR-721 HV3 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท แอล เอ็ม อี จำกัด

บริษัท แอล เอ็ม อี จำกัด ได้เลือกใช้บริการติดตั้งระบบ Access Control เครื่องสแกนลายนิ้วมือจำนวน 2 จุดเพื่อควบคุมการเปิด-ปิดประตู (Door lock)  โดยใช้เครื่องยี่ห้อ HIP รุ่น Bravo-1 ติดตั้งห้อง IT และห้อง SERVER

บริษัท อินเทลลิเจนท์ บิซิเนส คอนซัลติ้ง จำกัด

บริษัท อินเทลลิเจนท์ บิซิเนส คอนซัลติ้ง จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerscan  เพื่อควบคุมการเปิด-ปิดประตู Access Control พร้อมลงบันทึกเวลาการทำงาน Time Attendance ของพนักงานจำนวน 2 ประตู โดยเลือกใช้สินค้า่รุ่น Bravo-1

บริษัท มิคุนิ ( ประเทศไทย ) จำกัด

บริษัท มิคุนิ ( ประเทศไทย ) จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ Access Control ควบคุมการเข้า-ออกประตู ( Door lock) ห้องServer จำนวน 1 ประตู โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ HIP รุ่น C-100

บริษัท ชิน ซัง เดลต้า เทค ( ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ชิน ซัง เดลต้า เทค ( ประเทศไทย) จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้ง access Control เครื่องควบคุมการเปิด-ปิด ประตูด้วยบัตร (RFID)  โดยเลือกใช้สินค้ารุ่น  Soyal AR-721HV3 จำนวน 1 ประตู

A&W Restaurants (Thailand) Co., Ltd.

A&W Restaurants (Thailand) Co., Ltd. ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ได้ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิด
(CCTV) ร้านอาหาร สาขา เซ็นทรัลพระราม 2 จำนวน 4 ตัว โดยเลือกใช้กล้องยี่ห้อ AV Tech
(CCTV) ร้านอาหาร สาขา เดอะสแควร์บางใหญ่ จำนวน 4 ตัว โดยเลือกใช้กล้องยี่ห้อ AV Tech
(CCTV) ร้านอาหาร สาขา เดอะมอล์ลท่าพระ จำนวน 4 ตัว โดยเลือกใช้กล้องยี่ห้อ AV Tech

บริษัท ตรัยมิตรเอ็นจิเนียริ่งแอนด์แอสโซซิเอท จำกัด

บริษัท ตรัยมิตรเอ็นจิเนียริ่งแอนด์แอสโซซิเอท จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ Access Control เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตู (Door lock) ด้วยบัตร (RFID)  รุ่น  BF-870 พร้อมตัวลูก BF-603 จำนวน 3 ประตู

 

บริษัท เป๊ปโป้ แฟชั่น กรุ๊ป จำกัด

บริษัท เป๊ปโป้ แฟชั่น กรุ๊ป จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ Time Attendance เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Fingerscan) เพื่อลงบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน รุ่น  BF-670 จำนวน 1 เครื่อง

 

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

ส่งข้อความถึงบริษัท