บริษัท บาร์เกน พอยท์ จำกัด

บริษัท บาร์เกน พอยท์ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบบันทึกเวลา Time Attendance ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Fingerscan) ยี่ห้อ HIP รุ่น A5 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท คอลเซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท คอลเซ็นเตอร์ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบควบคุมการเข้าออกประตู Access Control ด้วยบัตร Proximity Card ยี่ห้อ Soyal รุ่น AR-721HV3 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท อมิตี คอนซัลติ้ง จำกัด

บริษัท อมิตี คอนซัลติ้ง จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบบันทึกเวลา Time Attendance ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Fingerscan) ยี่ห้อ HIP รุ่น Bravo1 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท สหโคเจน (กบินทร์บุรี)จำกัด

บริษัท สหโคเจน (กบินทร์บุรี)จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบบันทึกเวลา Time Attendance ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Fingerscan)  ยี่ห้อ HIP รุ่น Bravo 1 จำนวน 1 เครื่อง

Devpedia Company Limited

Devpedia Company Limited ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบควบคุมการเข้าออกประตู Access Control ด้วยบัตร Proximity Card ยี่ห้อ  Soyal รุ่น AR-721HV3 จำนวน 1 เครื่อง

 

 

Factorytalk Co.,Ltd.

Factorytalk Co.,Ltd. ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบควบคุมการเข้าออกประตู Access Control ด้วยบัตร Proximity Card ยี่ห้อ Soyal รุ่น AR-747H จำนวน 1 เครื่อง

 

 

บริษัท ลากัวเทค จำกัด

บริษัท ลากัวเทค จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบบันทึกเวลาด้วย Time Ateendance ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Fingerscan) ยี่ห้อ HIP รุ่น Bravo1 จำนวน 1 เครื่อง

 

บรษท ลากวเทค1

บริษัท เอ็มเวฟ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

บริษัท เอ็มเวฟ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบบันทึกเวลา Time Attendance ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Fingerscan) ยี่ห้อ HIP รุ่น Bravo6/I จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท อินโฟนิเคิล จำกัด

บริษัท อินโฟนิเคิล จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบควบคุมการเข้าออกประตู Access Control ด้วยบัตร Proximity Card ยี่ห้อ  Soyal รุ่น AR-721HV3 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท ชินเอ-ไฮเทค จำกัด

บริษัท ชินเอ-ไฮเทค จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบควบคุมประตู Access Control ด้วยเครื่องอ่านการ์ด Proximity Card  ยี่ห้อ  Soyal รุ่น AR-727HV3 พร้อมบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน จำนวน 3 เครื่อง

บริษัท ไทยทากาซาโก จำกัด

บริษัท ไทยทากาซาโก จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ Access Control เพื่อควบคุมการเข้าออกประตูและลงบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน Time Attendance ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Fingerscan) ยี่ห้อ HIP รุ่น Bravo1

บริษัท โคนิค จำกัด

บริษัท โคนิค จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ได้ติดตั้งเครื่องควบคุมการเข้าออกประตู Access Control ด้วยการ์ด (Proximity Card)  ยี่ห้อ  Soyal รุ่น AR-727 HV3 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อบันทึกเวลาการทำงาน Time Attendance ของพนักงานและควบคุมการเข้าออกประตู (Door Lock)

Digitalcom Co.,Ltd.

Digitalcom Co.,Ltd. ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ Access Control เพื่อควบคุมการเปิด-ปิดประตู (Door Lock) เครื่องอ่านลายนิ้วมือ (Fingerscan) ยี่ห้อ HIP รุ่น BRAVO 1 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท เอสซีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอสซีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ Access Control และบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน Time Attendance ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ( Fingerscan)  ยี่ห้อ HIP รุ่น BRAVO 1 จำนวน 3 เครื่อง

บริษัท เอสซีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอสซีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ Access Control เพื่อลงบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน Time Attendance ด้วยเครื่องอ่านลายนิ้วมือ ยี่ห้อ HIP รุ่น BRAVO 6 จำนวน 2 เครื่อง

iNETest Resources (Thailand)Ltd.

iNETest Resources (Thailand)Ltd. ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ (Fingerprint) เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู Access Control และลงบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน Time Attendance  ยี่ห้อ HIP รุ่น BRAVO 6/I จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท ทรีไอ อินโพเทค(ประเทศไทย) จำกัด

 บริษัท ทรีไอ อินโพเทค(ประเทศไทย) จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ได้ติดตั้งเครื่องควบคุมการเข้าออกประตู Access Control  ยี่ห้อ  Soyal รุ่น AR-721 HV3 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อบันทึกเวลาการทำงาน Time Attendance ของพนักงานและควบคุมการเข้าออกประตู (Door Lock)

บริษัท อาร์.เอ็ม.คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัท อาร์.เอ็ม.คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ได้ติดตั้งเครื่องควบคุมการเข้าออกประตู Access Control ยี่ห้อ  Soyal รุ่น AR-727 HV3 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน Time Attendance  และควบคุมการเข้าออกประตู (Door Lock) ด้วยการ์ด (Proximity Card)

บริษัท เอ็ม ดี ซี(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอ็ม ดี ซี(ประเทศไทย) จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ได้ติดตั้งเครื่องควบคุมการเข้าออกประตู Access Control  ยี่ห้อ  Soyal รุ่น AR-727 HV3 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน Time Attendance และควบคุมการเข้าออกประตู ( Door Lock) ด้วยบัตร ( Proximity Card)

บรษท เอมดซ

Z.kuroda Electric co.,Ltd.

Z.kuroda Electric co.,Ltd.ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ได้ติดตั้งเครื่องควบคุมการเข้าออกประตู Access Control ด้วยเครื่องอ่านการ์ด (Proximity Card)  ยี่ห้อ  Soyal รุ่น AR-727 HV3 จำนวน 1 เครื่อง

Z_Kuroda.jpg

PROSPECT INTERNATIONAL CO.,LTD.

PROSPECT INTERNATIONAL CO.,LTD. ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV  จำนวน 16 จุด พร้อมเครื่องบันทึกภาพ 16CH

บริษัท ยูเนี่ยนเซ็นส์ เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท ยูเนี่ยนเซ็นส์ เทคโนโลยี จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ Access Control เพื่อควบคุมการออกประตูด้วยลายนิ้วมือ (Fingerprint)  ยี่ห้อ HIP รุ่น BRAVO 1 จำนวน 2 เครื่อง

บริษัท เภาโรมัน จำกัด

บริษัท เภาโรมัน จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ได้ติดตั้งระบบ Access Control เพื่อเครื่องควบคุมการเข้าออกประตู ( Door Lock) ด้วยการ์ด (Proximity Card)  ยี่ห้อ Soyal รุ่น AR-721 HV3 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท เมเปิ้ล กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เมเปิ้ล กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ Access Control & Time Attendance เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู (Door Lock) ด้วยบัตร (Proximity Card) ยี่ห้อ HIP รุ่น CM-300

Willam Lamb Footwear Ltd.

Willam Lamb Footwear Ltd. ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ Fingerprint เพื่อลงบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน Time Attendance  ยี่ห้อ HIP รุ่น BRAVO 6 จำนวน 4 เครื่อง ติดตั้ง ณ ประเทศลาว

บริษัท บิวคอน จำกัด

บริษัท บิวคอน จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องสแนลายนิ้วมือ Fingerprint เพื่อลงบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน Time Attendance  ยี่ห้อ HIP รุ่น Bravo-6  จำนวน 8 เครื่อง และเลื่อกเครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerscan เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู Access Control ของพนักงาน ยี่ห้อ Bravo-1 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท โพลาริส เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท โพลาริส เทคโนโลยี จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ( Fingerprint) เพื่อลงบันทึกเวลาการทำงาน Time Attendance ของพนักงาน ยี่ห้อ HIP รุ่น F4 จำนวน 2 เครื่อง

บรษท โพลารส เทคโนโลย จำกด1

บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยี จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ Access Control เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู (Door Lock) และลงบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน ( Time Attendance ) ยี่ห้อ  HIP ยี่ห้อ Brvo-1 จำนวน 1 ตัว

ศูนย์มะเร็งลพบุรี

ศูนย์มะเร็งลพบุรี ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ fingerscan เพื่อลงบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน Time Attendance ยี่ห้อ HIP รุ่น A5

 

 

บริษัท พีพีแอนด์เอ จำกัด

บริษัท พีพีแอนด์เอ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ได้ติดตั้งเครื่องควบคุมการเข้าออกประตู Access Control โดยใช้เครื่องอ่านการ์ด (Proximity Card)  ยี่ห้อ  Soyal รุ่น AR-727 HV3 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท เคดีดีไอ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เคดีดีไอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerscan เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู Acceess Control และลงบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน Time Attendance  ยี่ห้อ HIP รุ่น BRAVO 1 จำนวน 3 เครื่อง  ได้ติดตั้งเครื่องควบคุมการเข้าออกประตู Access Control ด้วยบัตร Proximity Cardเพิ่ม   ยี่ห้อ  Soyal รุ่น AR-721 HV3 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท เราส์ แอนด์ โค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท เราส์ แอนด์ โค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ได้ติดตั้งระบบ Access Control เพื่อควบคุมการเข้าออกประตูด้วยบัตร (Proximity Card) และลงบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน Time Attendance ยี่ห้อ Soyal รุ่น AR-727HV3
 

ศูนย์ปฎิบัติการเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ

ศูนย์ปฎิบัติการเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint เพื่อลงบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน Time Attendance ยี่ห้อ HIP รุ่น  Bravo-1 จำนวน 2 เครื่อง

 

 

บริษัท ซันสโตร์ ซัพพลาย จำกัด

บริษัท ซันสโตร์ ซัพพลาย จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ได้ติดตั้งเครื่องควบคุมการเข้าออกประตู Access Control  ยี่ห้อ Soyal รุ่น AR-721 HV3 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อบันทึกเวลาการทำงาน Time Atendance ของพนักงานและควบคุมการเข้าออกประตู

บรษท ซนสโตร1

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ Access Control เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerscan พร้อมลงบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน Time Attendance  ยี่ห้อ HIP รุ่น BRAVO 1 จำนวน 2 เครื่อง ที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ และอีก 7 เครื่อง

 

 

บริษัท ล็อกซบิท จำกัด(มหาชน)

บริษัท ล็อกซบิท จำกัด(มหาชน) ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 6 ตัว พร้อมเครื่องบันทึกภาพ 8 CH

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

ส่งข้อความถึงบริษัท