บริษัท ระยอง บรุคไซด์ จำกัด

บริษัท ระยอง บรุคไซด์ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบบันทึกเวลาการ Time Attendance  เข้าออกของพนักงานด้วยลายนิ้วมือ (Fingerscan)  ยี่ห้อ Hip รุ่น  Bravo-1 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท โครโนส ริชาร์ดสัน (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โครโนส ริชาร์ดสัน (ประเทศไทย) จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ( Fingerscan ) เพื่อบันทึกการทำงาน Time Attendance ของพนักงาน ยี่ห้อ HIP รุ่น  Bravo-1 จำนวน 1 เครื่อง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปซิฟิคการทอ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปซิฟิคการทอ ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องบันทึกเวลาการทำงาน Time Attendance ของพนักงานด้วยเครื่องอ่านการ์ด (Proximity)  ยี่ห้อ HIP รุ่น C-100 จำนวน 2 เครื่อง ติดตั้งที่จังหวัดสมุทรสาคร

CANADOIL PIPE LTD.

CANADOIL PIPE LTD. ได้เลือกใช้บริการจากบริษัท ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านการ์ด ( Proximity card) เพื่อลงเวลาการทำงาน Time Attendance ของพนักงาน จำนวน 2 เครื่อง ใช้เครื่องยี่ห้อ HIP รุ่น CM-300 ติดตั้งไซค์งานจังหวัดระยอง แล้วได้ติดกล้องวงจรปิด IP Camera จำนวน 5 จุด เพิ่ม

CANADOIL COATING LTD.

CANADOIL COATING LTD. ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านการ์ด(Proximity Card) เพื่อบันทึกเวลาการทำงาน ( Time Atten Dance) ของพนักงาน ยี่ห้อ HIP รุ่น Cm - 300 จำนวน 2 เครื่อง ติดตั้งไซค์งานจังหวัด ระยอง

บริษัท เวสบริจท์ ฟู๊ด(ประเทศไทย)จำกัด

บริษัท เวสบริจท์ ฟู๊ด(ประเทศไทย) จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ Access Control เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ( Fingerscan) เพื่อทำการบันทึกเวลา ( Time Attendance ) และเปิดปิดประตู ( Door Lock) ของพนักงาน ยี่ห้อ HIP รุ่น  BRAVO-1 จำนวน 2 เครื่อง

บริษัท ธัญนรเศรษฐ์ จำกัด

บริษัท ธัญนรเศรษฐ์ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซ๊ทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ( Fingerscan) เพื่อบันทึกเวลาการทำงาน ( Time Attendance) ของพนักงาน ยี่ห้อ WarpX รุ่น  Warp3GV จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งไซค์งาน จังหวัด นครราชสีมา

บริษัท ไทย เอวิชั่น เซอร์วิส จำกัด

บริษัท ไทย เอวิชั่น เซอร์วิส จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ Access Control ใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Fingerscan) เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู (Door Lock) และบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน (Time Attendance)  ยี่ห้อ HIP รุ่น  Bravo-1 จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งไซค์งานอาคาร เอสซีบี ปาร์ค ชั้น 8

Air Connect Engineering (Thailand) Co.,Ltd.

Air Connect Engineering (Thailand) Co.,Ltd. ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ Access Control เพื่อควบคุมการเปิด-ปิดประตู ( Door Lock) ด้วยลายนิ้วมือ (Fingerscan) ยี่ห้อ HIP รุ่น  Bravo-1 จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งที่ อาคารไชโย ชั้น 5

บริษัท ออสแทม กู๊ดส์ จำกัด

บริษัท ออสแทม กู๊ดส์ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท จำกัด ติดตั้งระบบ Access Control & Time Attendance เลือกใช้เครื่องอ่านการ์ด (Proximity Card)  ยี่ห้อ HIP รุ่น C-100 จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งไซค์งานที่ซอยสุขุมวิท 103

 

 

บริษัท แบรสเทน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท แบรสเทน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ Access Control เลือกใช้ เครื่องอ่านการ์ด (Proximity Caed) เพื่อควบคุมการเิปิด-ปิด ประตู ( Door Lock) และลงบันทึกเวลาการทำงาน ( Time Attendance) ของพนักงาน ยี่ห้อ SOYAL รุ่น AR-727 HV3 จำนวน 1 เครื่อง ไซค์งานที่อ่อนนุช 44

 

 

บริษัท โฮตารุ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โฮตารุ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ Access Control เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู (Door Lock) พร้อมลงบันทึกเวลาการทำงาน Time Attendance ของพนักงาน โดยเลือกใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ยี่ห้อ HIP รุ่น Bravo1 จำนวน 1 ตัว
 

THAI NOK Co.,Ltd.

THAI NOK Co.,Ltd. ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ Access Control โดยใช้ ครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Finger Scan) ยี่ห้อ HIP รุ่น Bravo-1 จำนวน 500 ลายนิ้วมือ 6 เครื่อง ติดตั้งที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี และได้ติดตั้งเครื่องสแกนนิ้ว เพื่อคควบคุมประตู รุ่น WF-7
อีก 1 เครื่อง

บริษัท โกลเบิล ยูเนี่ยน เอกซ์เพรส จำกัด

บริษัท โกลเบิล ยูเนี่ยน เอกซ์เพรส จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ Access Control เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู (Door Lock) พร้อมทั้งบันทึกเวลาการทำงาน Time Attendance ของพนักงาน ยี่ห้อ WrapX รุ่น warp3gvจำนวน 3 ประตู ที่อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 14

บริษัท เมด-ชัวร์ เซอร์วิสเซส จำกัด

บริษัท เมด-ชัวร์ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ Access Control เพื่อควบคุมการเข้าออกประตูแบบคีย์การ์ด ( Proximity Card )  จำนวน 1 เครื่อง ยี่ห้อ Soyal รุ่น AR-721 HV3

 

บรษท เมด-ชวร1

บริษัท เอ็ฟเฟ็คทีฟ โซลูชั่นส์ จำกัด

บริษัท เอ็ฟเฟ็คทีฟ โซลูชั่นส์ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบควบคุมประตู Access Control และบันทึกเวลาการทำงาน Time Attendance ของพนักงานด้วยการ์ด (Proximity Card)  เครื่องยี่ห้อ WrapX รุ่น BF -870 จำนวน 8 ประตู และเลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่อง HIP ยี่ห้อ Bravo 1 อีก 1 ประตู

 

 

บริษัท ไซเบอร์นิค จำกัด

บริษัท ไซเบอร์นิค จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตู Access Control เพื่อบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน Time Attendance ด้วยเครื่องอ่านการ์ด( Proximity Card ) ยี่ห้อ Soyal รุ่น AR-721HV3
 

บริษัท ทีวีซ(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ทีวีซ(ประเทศไทย) จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตู Access Control  เพือบันทึกเวลาการทำงาน Time Attendance ของพนักงาน ยี่ห้อ HIP รุ่น  Bravo-1 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท อุตสาหกรรมสหธัญพืช จำกัด

บริษัท อุตสาหกรรมสหธัญพืช จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Finger Scan)  ระบบควบคุมประตู Access Control เพื่่อบันทึกเวลาการเข้าออก Time Attendance ของพนักงาน ยี่ห้อ HIP รุ่น  Bravo-1 จำนวน 3 เครื่อง

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ Fingerprint Access Control ยี่ห้อ HIP รุ่น  Bravo 1 จำนวน 1 เครื่อง

IP Manufacturing Co., Ltd

IP Manufacturing Co., Ltd ได้เลือกใช้บริการงานติดตั้งจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ Proximity Card Access Control ยี่ห้อ Soyal รุ่น AR-721 จำนวน 11 เครื่อง ติดตั้งไซค์งาน สุขาภิบาล 3

บริษัท ฟู๊ด วิลเลจ จำกัด

บริษัท ฟู๊ด วิลเลจ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบบันทึกเวลา Time Attendance ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ FingerScan  ยี่ห้อ HIP รุ่น Bravo6 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด

บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบบันทึกเวลา Time Attendance ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerscan  ยี่ห้อ HIP รุ่น Bravo6 จำนวน 1 เครื่อง

 

 

บริษัท ดีแพลนส์ จำกัด

บริษัท ดีแพลนส์ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบบันทึกเวลา (Time Attendance) ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Fingerscan)  ยี่ห้อ HIP รุ่น A5 จำนวน 4 เครื่อง

บริษัท เฟรม โพส โปรดักชั่นส์ จำกัด

บริษัท เฟรม โพส โปรดักชั่นส์ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ Access Control & Time  Attendance ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ( Finger Scan) เพื่อควบคุมการเปิดปิดประตู ( Door Lock) และลงเวลาการทำงานของพนักงาน ยี่ห้อ HIP รุ่น  Bravo1 จำนวน 3 เครื่อง

บรษท เฟรมโพสทโปรดกชน1

บริษัท ซันเด โซลูชั่นส์ จำกัด

บริษัท ซันเด โซลูชั่นส์ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งหัวอ่าน UareU 4000 เพื่อลงบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน (Time Attendance)  จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท เทเลออร์บิท จำกัด

บริษัท เทเลออร์บิท จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบบันทึกเวลา Time Attendance เพื่อลงเวลาการทำงานของพนักงาน ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ยี่ห้อ HIP รุ่น A5 จำนวน 1 เครื่อง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหเทพารักษ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหเทพารักษ์ ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบควบคุมการเข้าออกประตู Access Control ด้วยบัตร Proximity Card ยี่ห้อ  Soyal รุ่น AR-721HV3 จำนวน 1 เครื่อง

 

หางหนสวนสหเทพารกษ1

บริษัท เอสเอ็นพี เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท เอสเอ็นพี เทรดดิ้ง จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบบันทึกเวลา Time Attendance และระบบ Access Control  ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Fingerscan)  ยี่ห้อ HIP รุ่น F4 จำนวน 2 เครื่อง

 

บรษท เอสเอนพเทรดดง1

BNF CORPORATION CO.,LTD

BNF CORPORATION CO.,LTD ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบควบคุมการเข้าออก Access Control ประตูด้วยบัตร Proximity Card ยี่ห้อ  Soyal รุ่น AR-721HV3 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท เซ็นจูรี่ซัน จำกัด

บริษัท เซ็นจูรี่ซัน จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบบันทึกเวลา Time Attendance และควบคุมการเปิดปิดประตู Access Control ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ยี่ห้อ HIP รุ่น F4 จำนวน 3 เครื่อง

บรษท เซนจรซน1

บริษัท ชัยมิตร เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท ชัยมิตร เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบควบคุมการเข้าออกประตู Access Control ด้วยบัตร Proximity Card ยี่ห้อ Soyal รุ่น AR-721HV3 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท บาย อ๊อตโต้ จำกัด

บริษัท บาย อ๊อตโต้ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบบันทึกเวลา Time Attendance ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ยี่ห้อ HIP รุ่น A5 จำนวน 1 เครื่อง

 

บริษัท บริลเลี่ยนซิสเต็มส์ จำกัด

บริษัท บริลเลี่ยนซิสเต็มส์ จำกัด ได้เลือกใช้บริการ ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งชุด VDO DoorPhone จอสี จำนวน 1 ชุด

Brink's(Thailand)Limited

Brink's(Thailand)Limited ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบบันทึกเวลา Time Attendance ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Fingerprint)  ยี่ห้อ HIP รุ่น Bravo6 จำนวน 1 เครื่อง และเลือกติดตั้งระบบ Access Control โดยใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ  ยี่ห้อ HIP รุ่น Bravo-1 จำนวน 3 ประตู

บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์ จำกัด)

บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์ จำกัด) ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบควบคุมการเข้าออกประตู Access Control ด้วยบัตร Proximity Card ยี่ห้อ  Soyal รุ่น AR-727HV3 จำนวน 3 เครื่อง

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

ส่งข้อความถึงบริษัท