บริษัท บาคาร์ดี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท บาคาร์ดี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ Access Control เพื่อควบคุมการเปิด-ปิดประตู ( Door Lock) ด้วยบัตร (RFID) ยี่ห้อ HIP  รุ่น C-100 จำนวน 1 ประตู

บริษัท ฉัฐกานต์ จำกัด

บริษัท ฉัฐกานต์ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ Access Control  เพื่อลงบันทึกเวลาการทำงาน Time Attendance และควบคุมการเปิดปิดประตู (Door Lock) ของพนักงานด้วยบัตร (RFID)  รุ่น C-100 จำนวน 4 เครื่อง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ Time Attendance เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (finger Scan) เพื่อลงบันทึกเวลาการทำงาน ของพนักงานยี่ห้อ HIP รุ่น CM-160 จำนวน2 เครื่อง

 

บริษัท เอฟซีเอส คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด

บริษัท เอฟซีเอส คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ Access Control เครื่องควบคุมการเปิด-ประตูด้วยบัตร (RFID)  จำนวน 3 ประตู โดยเลือกใช้รุ่น BF-870 

บริษัท ยุงค์ไฮน์ริช ลิฟท์ ทรัค จำกัด

บริษัท ยุงค์ไฮน์ริช ลิฟท์ ทรัค จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือเพื่อลงบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน รุ่น Warp3gv จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ Access Control เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Finger Scan) เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู ( Door Lock) ของพนักงาน จำนวน 2 ประตู รุ่น Warp3GV

 

บริษัท โมบาย-เทคโนโลจีส์ จำกัด

บริษัท โมบาย-เทคโนโลจีส์ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้ง Access Control เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerscan เพื่อควบคุมการเข้าออกประตูุ (Door Lock)  ด้วยลายนิ้วมือ ยี่ห้อ Hip รุ่น Bravo-1 จำนวน 3 ประตู

บริษัท ที.ซี เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิส จำกัด

บริษัท ที.ซี เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิส จำกัด เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ Access Control เครื่องสแกนลายนิ้วมือเพื่อลงบันทึกเวลา Time Attendance  การทำงานของพนักงานยี่ห้อ HIP  รุ่น CM-160 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล ( ประเทศไทย ) จำกัด

บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล ( ประเทศไทย ) จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ Access Control เครื่องอ่านการ์ดเพื่อควบคุมการเปิดปิดประตูและลงบันทึกเวลาการทำงาน Time Attendance  ของพนักงานยี่ห้อ HIP  รุ่น C-100 จำนวน 1 ประตู

GEMS PARK APARTMENT

GEMS PARK APARTMENT ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ Access Control เครื่องอ่านการ์ด (RFID) เพื่อควบคุมการเข้าออก (Door Lock) บุคคลของ อพาร์ทเม้นท์ รุ่น  BF-870 จำนวน 1 ประตู

 

GEMS PARK APARTMENT123111

ASlAL10N (THAlLAND) CO.,LTD.

ASlAL10N (THAlLAND) CO.,LTD. ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ Access Control เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตู (Door Lock) ด้วยบัตร (RFID) จำนวน 1 ประตู ใช้เครื่องรุ่น BF-870

บริษัท ซาน มิเกล(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ซาน มิเกล(ประเทศไทย) จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ Time Attendance เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Fingerscan)เพื่อลงบันทึกเวลาการทำงานของพนักงานยี่ห้อ HIP รุ่น CM-160 จำนวน 2 เครื่อง

 

บรษท ซานมเกล1

บริษัท แซส ซอฟท์แวร์(ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ  Access Control  เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู (Door Lock) ด้วยบัตร ( RFID) โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ HIP รุ่น C-100 จำนวน 5 ประตู

บริษัท อินเทลลิเจนส์ บิซิเนส คอนซัลติ้ง จำกัด

บริษัท อินเทลลิเจนส์ บิซิเนส คอนซัลติ้ง จำกัด ได้เลืกใช้บริการจาก บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัดทำการติดตั้งระบบ Access Control เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Fingerscan) 1 เครื่อง ติดตั้ง 2 ประตู เพื่อทำการลงเวลาการทำงานของพนักงาน( Time Attendance) และเปิดปิดประตูเข้าออก(Door Lock)  รุ่น Bravo-1

บริษัท โครเนส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โครเนส (ประเทศไทย) จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด ทำการติดตั้งระบบ Access Control เครื่องทาบบัตร (RFID) เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู ( Door Lock) รุ่น BF-870 จำนวน 3 ประตู และ ติดตั้งกล้องวงจรปิด (cctv)  รุ่น IP-7135 จำนวน 6 ตัว

บริษัท เจ็มมินาย ทรานสปอร์ต แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

บริษัท เจ็มมินาย ทรานสปอร์ต แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ได้เลือกใช้บริการจากทางบริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด ทำการติดตั้งระบบ Time attendance ลงเวลาการทำงานของพนักงาน ด้วยลายนิ้วมือ (Finger Scan) รุ่น Warp3Gv จำนวน 1 ชุด

 

บรษท เจมมนายทรานสปอรต1

บริษัท เอส แอล.อินเตอร์ เนชั่นแนล ออโตโมบิลส์ จำกัด

บริษัท เอส แอล.อินเตอร์ เนชั่นแนล ออโตโมบิลส์ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด ติดตั้งระบบ Access Control ควบคุมการเปิดปิดประตูเข้ากับระบบประตู AutoDoor โดยใช้ลายนิ้วมือ (FingerScan) สั่งเปิดรุ่น Warp3Gv จำนวน 1 ประตู

บริษัท บราโวมิวสิค จำกัด

บริษัท บราโวมิวสิค จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ Access Control ด้วยเครื่องอ่านบัตร(RFID) เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู(Door Lock) ของพนักงาน ยี่ห้อ Soyal รุ่น AR-727HV 3 จำนวน 1 เครื่อง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

ธนาคารอาคารสงเคาระห์ สำนักงานใหญ่ ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องลงบันทึกเวลา Time Attendance และควบคุมการเข้าออกประตูAccess Control ด้วยบัตร (RFID)  ยี่ห้อ HIP รุ่น C-100 จำนวน 5 เครื่อง

Siemens Limited

Siemens Limited ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ Access Control เครื่องสแกนลายนิ้วมือ(Fingerscan)ยี่ห้อ HIP รุ่น Bravo-1 จำนวน 12 เครื่อง

บริษัท เอเซีย เมดิคัล แอชซิสแตนท์ จำกัด

บริษัท เอเซีย เมดิคัล แอชซิสแตนท์ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ Access Control เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ( fingerscan) เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู (Door Lock) ยี่ห้อ HIP รุ่น  Bravo-1 จำนวน 1 เครื่อง

สำนักพิมพ์เลียงเชียงเพียรเพื่อพุทธศาสน์

สำนักพิมพ์เลียงเชียงเพียรเพื่อพุทธศาสน์ ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ Time Attendance เลือกใช้เครือง สแกนลายนิ้วมือ (Fingerscan) เพื่อลงเวลาการทำงานของพนักงาน ยี่ห้อ HIP รุ่น Bravo-6 จำนวน 1 เครื่อง

สำนกพมพเลยงเชยงเพยรเพอ

บริษัท ยูเรเซีย คอนโซลิเดท จำกัด

บริษัท ยูเรเซีย คอนโซลิเดท จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ Access Control เครื่องลงเวลาและการควบคุมการเข้าออกประตู (Door Lock) ด้วยบัตร (RFID) ยี่ห้อ Warp รุ่น  Warp3V จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซล ( ประเทศไทย ) จำกัด

บริษัท  แมคคีย์  ฟู้ด  เซอร์วิสเซล ( ประเทศไทย ) จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ Access Control ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ( Finger  Scan)  เพื่อลงเวลาการทำงาน ( Time Attendance) และควบคุมการเข้าออกประตู( Door Lock) ของพนักงาน ยี่ห้อ Warp รุ่น  Warp3GV จำนวน 12 เครื่อง ล่าสุดทาง Mckey ได้ทำการสั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ( Finger Scan) ติดตั้งเพื่อควบคุมการเข้าออกประตูเปิด-ปิดอัตโนมัติ ( Auto Door ) จำนวน 2 ประตู 

 

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ Access Control เลือกใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Fingerscan)เพื่อควบคุมการเข้าออกประตูและบันทึกเวลาการทำงาน (Time Attendance) ของพนักงาน ยี่ห้อ Warp3GV จำนวน 1 เครื่อง

 

 

บริษัท พรีเมียร์ ลอจิสติกส์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท พรีเมียร์ ลอจิสติกส์ เซอร์วิส จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ Access Control เครื่องควบคุมการเข้าออกประตูด้วยการ์ด (RFID)  ยี่ห้อ Soyal  รุ่น AR-721HV3 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท เจ็ท อินเตอร์เนชั่นแนล ทราเวล จำกัด

บริษัท เจ็ท อินเตอร์เนชั่นแนล ทราเวล จำกัด เลือกใช้บริการ ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ Access Control เครื่องสแกนลายนิ้วมือเพื่อลงเวลา Time Attendance และควบคุมการเข้าออกการทำงานของพนักงาน ติดตั้งเครื่องรุ่น Warp3GV จำนวน 1 เครื่อง

สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช

สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช ได้เลือกใช้บริการ ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ Access Control เลือใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ(Fingerscan)  เพื่อควบคุมการเข้าออกประตูรุ่น  Warp3Gv จำนวน 2 จุด

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอนโดเทล จำกัด

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอนโดเทล จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ Access Control ควมคุมการเข้าออกประตูผ่านลิฟท์ด้วยบัตร Proximity ติดตั้งที่คอนโดบ้านศรีสวัสดิ์ ซอย อินทมระ โดยใช้เครื่องรุ่น BF-870E เป้นตัวคอนโทรลสำหรับการเปิดปิดระบบ จำนวน 2 เครื่อง

บริษัท พรีมา ไลฟ์ ไทม์ จำกัด

บริษัท พรีมา ไลฟ์ ไทม์ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือระบบ Time Attendance  พร้อมลงบันทึกเวลาการทำงานของพนักงานด้วยลายนิ้วมือ ยี่ห้อ HIP รุ่น CM-160 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท บราเดอร์ เอดดูเคชั่นแนล แอดไวส์ซอรี่ จำกัด

บริษัท บราเดอร์ เอดดูเคชั่นแนล แอดไวส์ซอรี่ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ Access Control เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อควบคุมการเข้าออกประตูและลงบันทึกเวลาการทำงาน Time Attendance ของพนักงานรุ่น  Warp3Gv จำนวน 1 เครื่อง

FUJITSU SYSTEMS BUSINESS ( THAILAND) LTD.

FUJITSU SYSTEMS BUSINESS ( THAILAND) LTD. ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องบันทึกเวลาการทำงาน Time Attendance ของพนักงานด้วยลายนิ้วมือ Fingerscan  จำนวน 1 เครื่อง โดยใช้เครื่องยี่ห้อ HIP รุ่น CM-160

นอกจากนี้ ทางบริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด ยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ Supply อุปกรณ์เครื่องอ่านบัตร RFID Mifare รุ่น IS-403 จำนวน 90 เครื่อง เพื่อติดตั้งที่ สถาบันฯ นิด้า เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเข้าเรียนและควบคุมการผ่านเข้าออกประตู

 

บริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด

บริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ Time Attendance เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerscan สำหรับลงบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน รุ่น  Warp3GV จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท โกไอพีนาว จำกัด

บริษัท โกไอพีนาว จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerscan รุ่น  Warp3GV เพื่อลงเวลาการเข้าออกประตู Access Control ของพนักงาน จำนวน 1 เครื่อง

 

 

บริษัท ไคเซ่น เน็ตเวิร์ค จำกัด

บริษัท ไคเซ่น เน็ตเวิร์ค จำกัด ได้เลือกใช้บริการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือจาก ไอซีทีสมาร์ท เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู Access Control และลงบันทึกเวลา Time Attendance การทำงานของพนักงาน รุ่น Bravo-1 จำนวน 1 เครื่อง

 

บริษัท เอ.แอล.เค.พรีซิชั่น เวอร์ค(1976)จำกัด

บริษัท เอ.แอล.เค.พรีซิชั่น เวอร์ค(1976)จำกัด ได้เลือกใช้บริการจากบริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (FingerScan) สำหรับลงบันทึกเวลาการทำงาน Time Attendance  ของพนักงานจำนวน 1 เครื่อง โดยใช้เครื่องรุ่น  Warp3GV

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

ส่งข้อความถึงบริษัท