Fulfill Solution Co.,Ltd.

Fulfill Solution Co.,Ltd.    ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ เพื่อควบคุมการบันทึกการ เข้า-ออก และลงเวลาของพนักงาน TimeAttendance & Accesscontrol ยี่ห้อ  Bravo-1  จำนวน  1  ตัว 

Fulfill_Solution.jpg

68 Studio Co., Ltd.

68 Studio Co., Ltd.   ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านบัตร  เพื่อควบคุมการบันทึกการ เข้า-ออก และลงเวลาของพนักงาน TimeAttendance & Accesscontrol ยี่ห้อ  Soyal AR-721HV3  จำนวน  1   ตัว

68_Studio.jpg

Homerun Consulting co. ltd

Homerun Consulting co. ltd  ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านบัตร  เพื่อควบคุมการบันทึกการ เข้า-ออก และลงเวลาของพนักงาน TimeAttendance & Accesscontrol ยี่ห้อ  Soyal AR-721HV3  จำนวน  2   ตัว

Homerun_Consulting.jpg

Fujikura (Thailand) Co.,Ltd

Fujikura (Thailand) Co.,Ltd  จำกัด  ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ  เพื่อควบคุมการบันทึกการ เข้า-ออก และลงเวลาของพนักงาน TimeAttendance & Accesscontrol ยี่ห้อ  Bravo-1  จำนวน  1  ตัว

Fujikura.jpg

บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด  ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านบัตร  เพื่อควบคุมการบันทึกการ เข้า-ออก และลงเวลาของพนักงาน TimeAttendance & Accesscontrol ยี่ห้อ  Soyal AR-721HV3  จำนวน  1  ตัว 

AR-721HV3.jpg

Everlight Candle (Thailand) Co.,Ltd

Everlight Candle (Thailand) Co.,Ltd  ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ  เพื่อควบคุมการบันทึกการ ลงเวลาของพนักงาน TimeAttendance ยี่ห้อ  Bravo-6  จำนวน  1  ตัว

Everlight_Candle.jpg

บริษัท โจนันทวัฒน์ จำกัด

บริษัท โจนันทวัฒน์ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านบัตร  เพื่อควบคุมการบันทึกการ เข้า-ออก และลงเวลาของพนักงาน TimeAttendance & Accesscontrol ยี่ห้อ  Soyal AR-721HV3  จำนวน  1  ตัว

AR-721HV3.jpg

akko group international co. ltd

akko group international co. ltd ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ  เพื่อควบคุมการบันทึกการ เข้า-ออก และลงเวลาของพนักงาน TimeAttendance & Accesscontrol ยี่ห้อ F-7 จำนวน 7  ตัว

Akko.jpg

CallThai.NET

CallThai.NET ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านบัตร เพื่อควบคุมการบันทึกการ เข้า-ออก และลงเวลาของพนักงาน TimeAttendance & Accesscontrol ยี่ห้อ Soyal AR-721U จำนวน 1 ตัว

CallThai.jpg

บริษัท ไอดอล ซิสเท็ม จำกัด

บริษัท ไอดอล ซิสเท็ม จำกัด  ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องลายนิ้วมือ เพื่อควบคุมการบันทึกการ เข้า-ออก และลงเวลาของพนักงาน TimeAttendance & Accesscontrol  ยี่ห้อ NAC-2500S จำนวน 1  ตัว

Aidol.jpg

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ เจเวล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ เจเวล ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านบัตร เพื่อควบคุมการบันทึกการ เข้า-ออก และลงเวลาของพนักงาน TimeAttendance & Accesscontrol  ยี่ห้อ Soyal AR-721HV3  จำนวน 1  ตัว 

AR-721HV3.jpg

APEX INTERNATIONAL LOGISTICS COMPANY LIMITED

APEX INTERNATIONAL LOGISTICS COMPANY LIMITED ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านบัตร เพื่อควบคุมการบันทึกการ เข้า-ออก และลงเวลาของพนักงาน TimeAttendance & Accesscontrol  ยี่ห้อ Soyal AR-721HV3 จำนวน 1  ตัว

APEX_INTERNATIONAL_LOGISTICS.jpg

RONNASIN RECRUITMENT CO., LTD.

RONNASIN RECRUITMENT CO., LTD. ได้เลือกใช้บริการติดตั้งจาก ไอซีที่สมาร์ท ติดตั้ง Access Control ระบบควบคุมการเข้าออกประตูด้วยการ์ด (RFID) ยี่ห้อ  Soyal รุ่น AR-727 HV3 จำนวน 1 เครื่อง

RONNASIN_RECRUITMENT.jpg

บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด  ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านบัตร เพื่อควบคุมบันทึกการ  เข้า-ออก  และ ลงเวลาของพนักงาน TimeAttendance & Access control  ยี่ห้อ Soyal AR-727HV3 จำนวน 1 ตัว

enterprise_service_center.jpg

บริษัท โปร โฮเต็ล แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท โปร โฮเต็ล แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านบัตร เพื่อควบคุมบันทึกการ ลงเวลาของพนักงาน TimeAttendance ยี่ห้อ ฺฺฺBravo 2 จำนวน 2  ตัว

Pro_Hotel.jpg

thai contemp co.,ltd

thai contemp co.,ltd ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านบัตร เพื่อควบคุมบันทึกการ  เข้า-ออก  และ ลงเวลาของพนักงาน TimeAttendance & Access control  ยี่ห้อ Soyal - AR 721 จำนวน 1  ตัว 

AR-721HV3.jpg

บริษัท มายคอล จำกัด

บริษัท มายคอล จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านบัตร เพื่อควบคุมบันทึกการ  เข้า-ออก  และ ลงเวลาของพนักงาน TimeAttendance & Access control  ยี่ห้อ F-4 จำนวน 1 ตัว

 

Service Engineering Co., Ltd.

Service Engineering Co., Ltd. ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านบัตร เพื่อควบคุมบันทึกการ  ลงเวลาของพนักงาน TimeAttendance ยี่ห้อ Bravo 6 จำนวน 1 ตัว

Service_Engineering.jpg

บริษัท พีพีแอนด์ เอ จำกัด

บริษัท พีพีแอนด์ เอ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านบัตร เพื่อควบคุมบันทึกการ  เข้า-ออก  และ ลงเวลาของพนักงาน TimeAttendance & Access control  ยี่ห้อ Soyal - AR 721 จำนวน 1  ตัว 

AR-721HV3.jpg

บริษัท โลตัส คอนซัลติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท โลตัส คอนซัลติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ (Fingerprint) เพื่อควบคุมบันทึกการ  เข้า-ออก  และ ลงเวลาของพนักงาน TimeAttendance & Access control  ยี่ห้อ Bravo 1 จำนวน 1  ตัว

Lotus_Consulting.jpg

Construction Management & Development, Inc.

Construction Management & Development, Inc. ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านบัตร เพื่อควบคุมบันทึกการ  เข้า-ออก  และ ลงเวลาของพนักงาน TimeAttendance & Access control  ยี่ห้อ Soyal 727HV3 จำนวน 1  ตัว

 CM&D.jpg

บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด

บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด   ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ (Fingerprint) เพื่อควบคุมบันทึกการ  เข้า-ออก  และ ลงเวลาของพนักงาน TimeAttendance & Access control  ยี่ห้อ Bravo 1 จำนวน 1  ตัว

IT_corner.jpg

บริษัท ทูเมคเกอร์ จำกัด

บริษัท ทูเมคเกอร์ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ (Fingerprint) เพื่อควบคุมบันทึกการ  เข้า-ออก  และ ลงเวลาของพนักงาน TimeAttendance & Access control  ยี่ห้อ C-100 จำนวน 1  ตัว

T.C. EXHIBITION SERVICE CO.,LTD.

T.C. EXHIBITION SERVICE CO.,LTD. ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ (Fingerprint) เพื่อควบคุมบันทึกการ ลงเวลาของพนักงาน TimeAttendance ยี่ห้อ ICT รุ่น  BS-100  จำนวน 1  ตัว

BS-100.jpg

Thai CRC. Co.,Ltd.

Thai CRC. Co.,Ltd. ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ (Fingerprint) เพื่อควบคุมบันทึกการ  เข้า-ออก  และ ลงเวลาของพนักงาน TimeAttendance & Access control  ยี่ห้อ ICT รุ่น WF-7 จำนวน 1  ตัว

CRC.jpg

Thai-Link Trading Co.,Ltd.

Thai-Link Trading Co.,Ltd. ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ (Fingerprint) เพื่อควบคุมบันทึกการ  เข้า-ออก  และ ลงเวลาของพนักงาน TimeAttendance & Access control  ยี่ห้อ Bravo 1 จำนวน 1  ตัว

Thai-Link_Trading.jpg

บริษัท โจวิท จำกัด

บริษัท โจวิท จำกัด  ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ (Fingerprint) เพื่อควบคุมบันทึกการ  เข้า-ออก  และ ลงเวลาของพนักงาน TimeAttendance & Access control  ยี่ห้อ Bravo 1 จำนวน 1  ตัว

Jowit.jpg

Square 44 ( Thailand ) LTD.

Square 44 ( Thailand ) LTD.ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ (Fingerprint) เพื่อควบคุมการเข้า-ออก และบันทึกการลงเวลาของพนักงาน TimeAttendance & Access control  ยี่ห้อ ICT WF-7 จำนวน 1  ตัว

Square_44.jpg

KAWASHIMA AUTO LTD.

KAWASHIMA AUTO LTD.  ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ (Fingerprint) เพื่อควบคุมการบันทึกการลงเวลาของพนักงาน TimeAttendance  ยี่ห้อ ICT รุ่น BS-100 จำนวน 1  ตัว

Kawashima.jpg

Seafresh Industry Public company Limited

Seafresh Industry Public company Limited ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ (Fingerprint) เพื่อควบคุมการบันทึกการลงเวลาของพนักงาน TimeAttendance  ยี่ห้อ A-5 จำนวน 1  ตัว

Seafresh.jpg

JSI Logistics Corporation

JSI Logistics Corporation ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ (Fingerprint) เพื่อควบคุมการบันทึกการลงเวลาของพนักงาน TimeAttendance  ยี่ห้อ ICT รุ่น BS-100 จำนวน 1  ตัว

JSI.jpgI

บริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ  Access Control 
เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู (Door Lock) ด้วยบัตร ( RFID) โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ ICT รุ่น IS-403 จำนวน 9  เครื่อง

Dimension_data.jpg

Kanoksin Export Import Co.,Ltd.

Kanoksin Export Import Co.,Ltd. ได้เลือกใช้บริการจากไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ระบบ Time Attendance และ Accesscontrol ของพนักงานเพื่อควบคุมการลงบันทึกเวลา และ ควบคุมการเข้าออก พนักงาน ทั้งระบบ ออฟฟิต เป็น ยี่ห้อ  Warp3GV  จำนวน 3 เครื่อง

Kanoksin.jpg

โรงเรียนเพลินพัฒนา

โรงเรียนเพลินพัฒนา ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ Access Control เพื่อควบคุมการเข้าออกประตูและลงบันทึกเวลาการทำงานของนักเรียน ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Fingerscan) ยี่ห้อ Warp3GV จำนวน 1 เครื่อง

PlernPattana.jpg

ฮาร์ลีย์ เอสที แฮร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

ฮาร์ลีย์ เอสที แฮร์ เซ็นเตอร์ จำกัดได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ TimeAttendance เพื่อควบคุมการลงบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Fingerscan) ยี่ห้อ ICT  รุ่น BS-100 จำนวน 1 ตัว

Harley_Street.jpg

Infinity Security Systems, Inc.

Infinity Security Systems, Inc. ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ (Fingerprint) เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู Access Control และลงบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน Time Attendance  ยี่ห้อ ICT รุ่น BS-100 จำนวน 1  ตัว

Infinity.jpg

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

ส่งข้อความถึงบริษัท