บริษัท มาย เอวิชั่น จำกัด

บริษัท มาย เอวิชั่น จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ Access Control เพื่อควบคุมการเข้าออกประตูพร้อมลงบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน Time Attendance ด้วยลายนิ้วมือ Fingerprint ยี่ห้อ HIP รุ่น Bravo1 จำนวน 2 เครื่อง

SMCC (Thailand) Co.,Ltd.

SMCC (Thailand) Co.,Ltd. ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ได้ติดตั้งระบบ Access Control เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู (Door Lock) โดยใช้เครื่องอ่านการ์ด  (Proximity Card) ยี่ห้อ Soyal รุ่น AR-727 HV3 จำนวน 1 เครื่อง ติดเครื่อง AR-721 เพิ่ม 1 ตัว  

 

 

บริษัท เอนไกไทย จำกัด

บริษัท เอนไกไทย จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ได้ติดตั้งเครื่องควบคุมการเข้าออกประตู Access Control  ยี่ห้อ  Soyal รุ่น AR-727 HV3 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน Time Attendance และควบคุมการเข้าออกประตู (Door Lock) และได้ทำำการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Fingerscan) ยี่ห้เอ ICT รุ่น MP-4300 จำนวน 1 เครื่อง เพิ่มควบคุมการเข้าออกของพนักงาน

บริษัท ไซโก้ พรีซิชั่น(ประเทศไทย) จำกัด

 บริษัท ไซโก้ พรีซิชั่น(ประเทศไทย) จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ Access Control ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Fingerscan) เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู (Door Lock) และลงบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน ( Time Attendance)  ยี่ห้อ HIP รุ่น BRAVO 1 จำนวน 2 เครื่อง

 

บริษัท เออาร์เอสที (ประเทศไทย) จำกัด

 บริษัท เออาร์เอสที (ประเทศไทย) จำักัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ Time Attendance เพื่อบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน เลือกใช้เครื่องยี่ห้อ HIP รุ่น CM 200 จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (fingerprint) ยี่ห้อ HIP รุ่น Bravo-6 จำนวน 6 เครื่อง

บริษัท วีซีแฟบริค จำกัด

บริษัท วีซีแฟบริค จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ได้ติดตั้งเครื่องควบคุมการเข้าออกประตู ยี่ห้อ  Soyal รุ่น AR-727 HV3 จำนวน 20 เครื่อง

บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ได้ติดตั้งเครื่องควบคุมการเข้าออกประตู ยี่ห้อ  Soyal รุ่น AR-727 HV3 จำนวน 1 เครื่อง

 

 

บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด

บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ ยี่ห้อ HIP รุ่น CM-300 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท คุกกี้ กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท คุกกี้ กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งชุด VDO Doorphone จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท เมเปิ้ล โซลูชั่นส์ จำกัด

บริษัท เมเปิ้ล โซลูชั่นส์ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ ยี่ห้อ WrapX  รุ่น BF-670E จำนวน 2 เครื่อง

บริษัท วีโนฮาว จำกัด

บริษัท วีโนฮาว จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ได้ติดตั้งเครื่องควบคุมการเข้าออกประตู ยี่ห้อ  Soyal รุ่น AR-721 HV3 จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้งระบบ IP Camera ยี่ห้อ Pixord รุ่น P-300 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท ไออีซี อินเตอร์เนชั่นเนิลแอนจิเนียริ่ง จำกัด

 บริษัท ไออีซี อินเตอร์เนชั่นเนิลแอนจิเนียริ่ง จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ ยี่ห้อ HIP รุ่น BRAVO 6 จำนวน 2 เครื่อง

บริษัท ไออีซี อีซี่ ฟิกซ์ จำกัด

 บริษัท ไออีซี อีซี่ ฟิกซ์ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ ยี่ห้อ HIP รุ่น BRAVO 1 จำนวน 3 เครื่อง

 

บริษัท ไอดอล ซิสเท็ม จำกัด

 บริษัท ไอดอล ซิสเท็ม จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ ยี่ห้อ NIGGEN รุ่น NAC-2500S จำนวน 1 เครื่อง

บรษท ไอดอลซสเทม1

 

บริษัท โมเก้น ประเทศไทย จำกัด

บริษัท โมเก้น ประเทศไทย จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ ยี่ห้อ NIGGEN รุ่น NAC 2500S จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท บริงค์ส (ประเทศไทย) จำักัด

 บริษัท บริงค์ส (ประเทศไทย) จำักัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ ยี่ห้อ HIP รุ่น BRAVO 1 จำนวน 1 เครื่อง

 

 

บริษัท สฟริงซ์ พาร์ทเนอร์ จำกัด

 บริษัท สฟริงซ์ พาร์ทเนอร์ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ ยี่ห้อ HIP รุ่น BRAVO 1 จำนวน 3 เครื่อง

บริษัท ไทยฟู้ดส์ โคตติ้งส์ จำกัด

บริษัท ไทยฟู้ดส์ โคตติ้งส์ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ได้ติดตั้งเครื่องควบคุมการเข้าออกประตู ยี่ห้อ  Soyal รุ่น AR-727 HV3 จำนวน 3 เครื่อง เพื่อบันทึกเวลาการทำงานของพนักงานและควบคุมการเข้าออกประตู

 

บรษท ไทยฟด โคตตง1บริษัท เซมเพิล ด็อกเครน(เอเชีย) จำกัด

 บริษัท เซมเพิล ด็อกเครน(เอเชีย) จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ ยี่ห้อ NIGGEN รุ่น NAC-2500S จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท บิซิคอมโปรเฟสชั่นแนลเน็ตเวิร์ค จำกัด

บริษัท บิซิคอมโปรเฟสชั่นแนลเน็ตเวิร์ค จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ได้ติดตั้งเครื่องควบคุมการเข้าออกประตู ยี่ห้อ Soyal รุ่น AR-727 HV3 จำนวน 3 เครื่อง

บริษัท เวิลด์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด

 บริษัท เวิลด์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ ยี่ห้อ HIP รุ่น CM-300 จำนวน 1 เครื่อง

 

 

บริษัท เฟรช แอนเชอร์ จำกัด

 บริษัท เฟรช แอนเชอร์ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ ยี่ห้อ HIP รุ่น A5 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท ซีเอ็มแอนด์ดี จำกัด

บริษัท ซีเอ็มแอนด์ดี จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ได้ติดตั้งเครื่องควบคุมการเข้าออกประตู ยี่ห้อ  Soyal รุ่น AR-727 HV3 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อบันทึกเวลาการทำงานของพนักงานและควบคุมการเข้าออกประตู

บริษัท สลิค (ประเทศไทย) จำกัด

 บริษัท สลิค (ประเทศไทย) จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ ยี่ห้อ HIP รุ่น A5 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท ธารารมณ์เอสเตท จำกัด

บริษัท ธารารมณ์เอสเตท จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ได้ติดตั้งเครื่องควบคุมการเข้าออกประตู ยี่ห้อ Soyal รุ่น AR-727 HV3 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อบันทึกเวลาการทำงานของพนักงานและควบคุมการเข้าออกประตู

บรษท ธารารมณ1

บริษัท เอเป็คซ์ อกัดินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติคส์ จำกัด

บริษัท เอเป็คซ์ อกัดินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติคส์ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ได้ติดตั้งเครื่องควบคุมการเข้าออกประตู ยี่ห้อ  Soyal รุ่น AR-721 HV3 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อบันทึกเวลาการทำงานของพนักงานและควบคุมการเข้าออกประตู

บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ได้ติดตั้งเครื่องควบคุมการเข้าออกประตู Access Control ยี่ห้อ Soyal รุ่น AR-727 HV3 จำนวน 2 เครื่อง เพื่อบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน Time Attendance

บริษัท ดิจิตอล ออฟเซท เอเชียแปซิฟิค จำกัด

 บริษัท ดิจิตอล ออฟเซท เอเชียแปซิฟิค จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ ยี่ห้อ HIP รุ่น BRAVO 1 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท ทรูเวฟ (ประเทศไทย) จำกัด

 บริษัท ทรูเวฟ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ ยี่ห้อ NIGEN รุ่น NAC-2500R จำนวน 2 เครื่อง ติดตั้งไซค์งานที่หัวหิน

 

 

บริษัท เอ.อาร์.วี.อ๊อฟเชอร์ จำกัด

 บริษัท เอ.อาร์.วี.อ๊อฟเชอร์ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ ยี่ห้อ HIP รุ่น CM-707 จำนวน 6 เครื่อง

บริษัท เดอะ คอมพาร์เนี่ยน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เดอะ คอมพาร์เนี่ยน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ได้ติดตั้งเครื่องควบคุมการเข้าออกประตู ยี่ห้อ  Soyal รุ่น AR-727 HV3 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อบันทึกเวลาการทำงานของพนักงานและควบคุมการเข้าออกประตู

บริษัท แอ๊กโก้ กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 บริษัท แอ๊กโก้ กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ ยี่ห้อ HIP รุ่น BRAVO 1 จำนวน 5 เครื่อง

บริษัท ไลอ้อนส์ ไทร์ส จำกัด

บริษัท ไลอ้อนส์ ไทร์ส จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ได้ติดตั้งเครื่องควบคุมการเข้าออกประตู ยี่ห้อ  Soyal รุ่น AR-721 HV3 จำนวน 1 เครื่อง พร้อมชุดสัญญาณเตือนเมื่อเปิดประตู จำนวน 2 ชุด

บริษัท อีซี่ ซิสเต็ม เทเลคอม จำกัด

 บริษัท อีซี่ ซิสเต็ม เทเลคอม จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ ยี่ห้อ HIP รุ่น BRAVO 1 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จำกัด

 บริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ ยี่ห้อ HIP รุ่น BRAVO 1 จำนวน 2 เครื่อง

บริษัท อธิเทเลคอม จำกัด

บริษัท อธิเทเลคอม จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ได้ติดตั้งเครื่องควบคุมการเข้าออกประตู ยี่ห้อ  Soyal รุ่น AR-727 HV3 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อบันทึกเวลาการทำงานของพนักงานและควบคุมการเข้าออกประตู

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

ส่งข้อความถึงบริษัท