บริษัท รวยไทย ไฟเบอร์ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท รวยไทย ไฟเบอร์ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ได้ติดตั้งเครื่องควบคุมการเข้าออกประตู ยี่ห้อ  Soyal รุ่น AR-727 HV3 จำนวน 6 เครื่อง เพื่อบันทึกเวลาการทำงานของพนักงานและควบคุมการเข้าออกประตูและซื้อ DVR 16CH จำนวน 1 ตัว

บริษัท อะกรี เวิล์ด จำกัด

 บริษัท อะกรี เวิล์ด จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ ยี่ห้อ HIP รุ่น CM 200 จำนวน 1 เครื่อง

สำนักงานคณะกรรมการกรมอาชีวะศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการกรมอาชีวะศึกษา ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ได้ติดตั้งเครื่องควบคุมการเข้าออกประตู ยี่ห้อ  Soyal รุ่น AR-727 HV3 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อบันทึกเวลาการทำงานของพนักงานและควบคุมการเข้าออกประตู

บริษัท บลูเวฟสตาร์ จำกัด

 บริษัท บลูเวฟสตาร์ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ ยี่ห้อ HIP รุ่น BRAVO 6 จำนวน 1 เครื่อง

 

บรษท บลเวฟ1

บริษัท แอวาลอน เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท แอวาลอน เทคโนโลยี จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ได้ติดตั้งเครื่องควบคุมการเข้าออกประตู ยี่ห้อ  Soyal รุ่น AR-721 HV3 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อบันทึกเวลาการทำงานของพนักงานและควบคุมการเข้าออกประตู

มูลนิธิเพื่ออนาคตเด็ก

 มูลนิธิเพื่ออนาคตเด็ก ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดพร้อมเครื่องบันทึกภาพ 4ch และจุดติดตั้งกล้อง 4 จุด

บริษัท เค.เอ็ม.เคมิคอล จำกัด

บริษัท เค.เอ็ม.เคมิคอล จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ได้ติดตั้งเครื่องควบคุมการเข้าออกประตู ยี่ห้อ Soyal รุ่น AR-727 HV3 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท ฟอลคอลประกันภัย จำกัด

บริษัท ฟอลคอลประกันภัย จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ได้ติดตั้งเครื่องควบคุมการเข้าออกประตู ยี่ห้อ  Soyal รุ่น AR-721 HV3 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ได้ติดตั้งเครื่องควบคุมการเข้าออกประตู ยี่ห้อ  Soyal รุ่น AR-727 HV3 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท ริเวอร์พลัส จำกัด

 บริษัท ริเวอร์พลัส จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ ยี่ห้อ HIP รุ่น F4 จำนวน 2 เครื่อง

บริษัท สิมิลัน เทคโนโลยี จำกัด

 บริษัท สิมิลัน เทคโนโลยี จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ ยี่ห้อ HIP รุ่น BRAVO 1 จำนวน 1 เครื่อง

 

บริษัท เอส.เค.อาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท เอส.เค.อาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ได้ติดตั้งเครื่องควบคุมการเข้าออกประตู ยี่ห้อ  Soyal รุ่น AR-721 HV3 จำนวน 5 เครื่อง เพื่อบันทึกเวลาการทำงานของพนักงานและควบคุมการเข้าออกประตู

บริษัท คอมพิวเตอร์ ยูเนี่ยน จำกัด

 บริษัท คอมพิวเตอร์ ยูเนี่ยน จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ ยี่ห้อ HIP รุ่น BRAVO 1 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท พสธร แอสโซซิเอทส์ จำกัด

 บริษัท พสธร แอสโซซิเอทส์ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ ยี่ห้อ HIP รุ่น A5 จำนวน 2 เครื่อง

 

บรษท พสธร1

บริษัท วานเทจ บิสซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด

 บริษัท วานเทจ บิสซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ ยี่ห้อ HIP รุ่น BRAVO 1 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จำกัด

บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ยี่ห้อ HIP รุ่น BRAVO 1 จำนวน 1 เครื่อง

 

 

บริษัท รัชดา อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส ลอว์เยอร์ส จำกัด

 ษัท รัชดา อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส ลอว์เยอร์ส จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ยี่ห้อ HIP รุ่น BRAVO 1 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท โฟร์ไนท์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท โฟร์ไนท์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งเครื่องควบคุมการเข้าออกประตู ยี่ห้อ  Soyal รุ่น AR-727 HV3 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท เจแอนด์ดับบลิว ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท เจแอนด์ดับบลิว ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

  • ติดตั้งเครื่องควบคุมการเข้าออกประตู ยี่ห้อ Soyal รุ่น AR-727 HV3 จำนวน 1 เครื่อง  
  • ติดตั้ง BF-870 พร้อมตัวลูก จำนวน 6 ประ ตู
  • ติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ ยี่ห้อ WrapX รุ่น  BF-670E จำนวน 2 เครื่อง และติดตั้งเพิ่มอีกจำนวน 6 ประ ตู

jw

 

บริษัท แอนแปซิฟิกทรีดี แลบบอราทอรีส์ จำกัด

บริษัท แอนแปซิฟิกทรีดี แลบบอราทอรีส์ จำกัด ติดตั้งเครื่องควบคุมการเข้าออกประตู ยี่ห้อ  Soyal รุ่น AR-721 HV3 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อบันทึกเวลาการทำงานของพนักงานและควบคุมการเข้าออกประตู

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด ติดตั้งเครื่องควบคุมการเข้าออกประตู ยี่ห้อ  Soyal รุ่น AR-727 HV3 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จำกัด

 บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จำกัด ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 4 จุด พร้อมเครื่องบันทึก DVR 4CH

 

 

บริษัท โปรเพชร ประเทศไทย จำกัด

 บริษัท โปรเพชร ประเทศไทย จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ยี่ห้อ HIP รุ่น BRAVO 2 จำนวน 2 เครื่อง

บริษัท พีเอส โพทรี จำกัด

บริษัท พีเอส โพทรี จำกัด ติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ ยี่ห้อ HIP รุ่น A5 จำนวน 1 เครื่อง

โครงการทะเลทอง ชลบุรี

โครงการทะเลทอง ชลบุรี ติดตั้งเครื่องควบคุมการเข้าออกประตู ยี่ห้อ Soyal รุ่น AR-727 HV3 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น จำกัด

บริษัท ไซท์   เพรพพาเรชั่น จำกัด ติดตั้งเครื่องควบคุมการเข้าออกประตู ยี่ห้อ  Soyal รุ่น AR-721 HV3 จำนวน 1 เครื่อง

 

บริษัท โมบิแครท จำกัด

 บริษัท โมบิแครท จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่น BRAVO 1 จำนวน 1 เครื่อง

 

 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (หาดใหญ่)

 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (หาดใหญ่)  ติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ ยี่ห้อ HIP รุ่น BRAVO 1 จำนวน 1 เครื่อง

 

cat

บริษัท เซ็นทรัล เรสเตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

บริษัท เซ็นทรัล เรสเตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ติดตั้งเครื่องควบคุมการเข้าออกประตู ยี่ห้อ  Soyal รุ่น AR-727 HV3 จำนวน 6 เครื่อง

 

 

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่น BRAVO 1 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับควบคุมการผ่านเข้าออกประตู

 

Orcsoft Co., Ltd.

 บริษัท Orcsort จำกัด ติดตั้งระบบ Access Control ยี่ห้อ Roger จากประเทศโปรแลนด์ รุ่น PR-302 จำนวน 2 เครื่อง

 

 

 

 

บริษัท ดีแพลนท์ จำกัด

 บริษัท ดีแพลนท์ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่น A5 จำนวน 5 เครื่องติดตั้ง ณ บริเวณไซต์งานก่อสร้าง

 

 

บริษัท ชัยมงคลรับเบอร์ จำกัด

บริษัท ชัยมงคลรับเบอร์ จำกัด  ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่น F4 เพื่อบันทึกเวลาและควบคุมประตู

บริษัท ซีเจ จีแอลเอส(ประเทศไทย) จำกัด

 บริษัท ซีเจ จีแอลเอส (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่น Bravo1 เพื่อบันทึกเวลาและควบคุมประตู จำนวน 2 เครื่อง

Accord Logistics(Thailand) Co.,Ltd

Accord Logistics (Thailand) Co.,Ltd ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่น Bravo1 เพื่อบันทึกเวลาและควบคุมประตู จำนวน 3 เครื่อง

Sphinx Partners Co., Ltd

 Sphinx Partners Co., Ltd ติดตั้งระบบควบคุมการเข้าออกประตูด้วยบัตร Proximity Card สำหรับควบคุมการเข้าออก รุ่น Wiegand Access Control และเลือกใช้เครื่องบันทึกเวลาและควบคุมประตูด้วยลายนิ้วมือรุ่น Bravo1 จำนวน 6 เครื่อง และกล้องบันทึกภาพ IP CAM จำนวน 2 กล้อง เพื่อควบคุมและรักษาความปลอดภัยในการเข้าและออกจากบริษัท

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

ส่งข้อความถึงบริษัท