วิธีการใช้โปรแกรม WarpXCrient และ WarpServer

ไปที่เมนู User Management

 

แล้วเลือกที่ Download User

 

จากนั้นให้ติ๊กเครื่องหมายถูกที่รายชื่อเครื่องสแกนที่ต้องการดึงข้อมูลผู้ใช้

 

ถ้าต้องการเลือกผุ้ใช้ทั้งหมดให้คลิ๊กขวาที่ช่องรายชื่อแล้วเลือก Select All User

หรือถ้าเลือกเป้นบางคนให้เลือก None Select User

 

จากนั้นจะเห็นรายชื่อผู้ใช้แสดงขึ้นมาในหน้านี้

ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Icon WarpX Client แล้วใส่ User และ Password

ถ้าไม่มีให้กดปุ่ม OK เลยเพื่อเข้าโปรแกรม

 

ไปที่เมนู Device Management  

 

แล้วเลือกที่  Add Device

 

เลือกรุ่นของเครื่องสแกน

เลือก Teminal ID

ตั้งชื่อของเครื่องสแกนเครื่องนั้น

แล้วติีกที่หัวข้อ TCP/IP Setting แล้วใส่หมายเลข IP ของเครื่องสแกนเข้าไป

 

กดปุ่ม Test Connection  จะมีข้อความขึ้นมาว่า Connection Successfully ให้กดปุ่ม OK

แล้วกดปุ่ม Save

 

จากนั้นรายชื่อเครื่องสแกนก็แสดงขึ้นโชว์ในหน้าต่างนี้

ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Icon Warp Monitor จะมีข้อความแสดงขึ้นมาให้ตั้งค่า Database แล้วกดปุ่ม OK

 

ให้เลือกหัวข้อ Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider

 

ให้คลิีกที่ปุ่ม สี่เหลี่ยมที่อยู่ภายใต้หัวข้อ Select or enter a database name

 

ไปที่ C:\Program Files\WarpServer  เลือก Warp2009.MDB แล้วกดปุ่ม Open

 

กดปุ่ม Test Connection

 

จากนั้นมีข้อความแสดงขึ้นมาว่า Test Connection succeeded.

 

แล้วกดปุ่ม OK

ดับเบิ้ลคลิกที่ Icon WarpX Client ขึ้นมา

แล้วโปรแกรมจะมีข้อความให้ทำการตั้งค่า Database กดปุ่ม OK

 

เลือกที่หัวข้อ Microsoft Jet 4.0 OLE DB Proveder แล้วกดปุ่ม Next

 

กดที่ปุ่มสี่เหลี่ยมข้างช่องของหัวข้อ Select or enter a database name

 

จากนั้นไปที่ C:\Program Files\WarpServer เพื่อเลือก Database Warp2009.MDB แล้วกดปุ่ม Open

 

จากนั้นกดปุ่ม Test Connection

 

แล้วข้อความแสดงขึ้นมาว่า Test Connection succeeded.แสดงว่า Database ใช้งานได้

แล้วกดปุ่ม OK

 

กดปุ่ม OK อีกครั้ง

ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Icon Wartp Server

แล้วโปรแกรมจะถามหา Database ให้กดที่ปุ่ม OK

 

เลือกที่บรรทัด Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider แล้วกดปุ่ม Next

 

กดที่ปุ่ม ข้าง ๆ ช่อง ของหัวข้อ Select or enter a database name

 

เลือกชี้ไปที่ C:\Program Files\WarpServerแล้วเลือกที่ Warp2009.MDB แล้วกดปุ่ม Open

 

ให้กดปุ่ม Test Connection

 

กดแ้ล้วจะมีข้อความแสดงขึ้นมาว่า Test connection succeeded. แสดงว่า

Database ใช้งานได้ แล้วกดปุ่ม OK

 

แล้วกดปุ่ม Ok อีกครั้ง

 

วิธีการตั้งค่า Database ก็เสร็จเรียบร้อย

ดับเบิ้ลคลิกที่ I con แล้วกดเลือกที่ปุ่ม Install Warp Monitor

 

 

กดปุ่ม Next

 

กดปุ่ม Next

 

เลือกที่ต้องการติดตั้งโปรแกรม แล้วกดปุ่ม Next

 

กดปุ่ม Next

 

โปรแกรมจะทำการติดตั้งให้เรียบร้อย

ดับเบิ้ลคลิ๊กทีื่ I con แล้วกดปุ่มเลือก Instrall Warp Server

 

 

แล้วกดปุ่ม Next

 

กดปุ่ม Next

 

เลือกที่ต้องการติดตั้งโปรแกรมแล้วกดปุ่ม Next

 

กดปุ่ม Next

 

กดปุ่ม Next

 

โปรแกรมจะทำการติิดตั้งให้เรียบร้อย

ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ I Con ขึ้นมา แล้วกดที่ปุ่ม Install WarpX Client

 

 

กดปุ่ม Next

 

กดปุ่ม Next

 

เลือกที่ต้องการติดตั้งโปรแกรมนี้แล้วกดปุ่ม Next

 

กดปุ่ม Next

 

กดปุ่ม Next

 

โปรแกรมจะทำการติดตั้งให้เรียบร้อย

Page 2 of 2

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

ส่งข้อความถึงบริษัท